»La mère, la mère, toujours recommencée«: materno poreklo Paula Valéryja iz Kopra in Trsta

  • Boris A. Novak
Ključne besede: francoska poezija, Valéry, Paul, literarni motivi, morje, mati, Sredozemlje, Koper, Trst

Povzetek

Avtor, slovenski prevajalec Valéryje poezije, razgrinja biografsko dejstvo, ki ni dovolj znano ne v Franciji ne v Italiji ne v Avstriji ne v Sloveniji, da materna linija pesnikovega porekla izvira iz Kopra in Trsta. Skozi številne podobe Morja odseva podoba Matere, kar je v francoščini zaradi enakozvočnosti teh dveh besed še toliko bolj izrazito (la Mer – la Mère). Fanny Grassi je pokopana skupaj s sinom Paulom in drugimi družinskimi člani na Morskem pokopališču v francoski sredozemski luki Sète.

Literatura

Deželjin, Vesna. Elementi alloglotti nella prosa dialogata degli scrittori triestini Carpinteri e Faraguna come riflesso di contatti culturali e lingustici. Pécs: Pécsi Területi Bizottsága Munkacsoport Pécsi Tudományetem, Francia Tanszék, 2012. (Újlatin filológia 4). [= Tuji elementi v dialoški prozi tržaških piscev Carpinterija in Faragune kot dokaz kulturnih in jezikovnih stikov / Elementi alloglotti nella prosa dialogata degli scrittori triestini Carpinteri e Faraguna come riflesso di contatti culturali e linguistici. Doktorska disertacija. Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, 2006.]

Dollot, René. Un précurseur de l’Unité Italienne – L’aïeul de Paul Valéry : Guilio Grassi (1793–1874). Pariz: Librairie Ernest Leroux, 1932. (Études italiennes, Nouvelle Série : nos 3 et 4 ; T. II no 1.)

Jarrety, Michel. Paul Valéry. Pariz: Fayard, 2008.

Karlin, Pavel. »Iz nagovora Paula Valéryja na banketu pariškega zborovanja PEN-klubov«. Ljubljanski zvon XLV.8–9 (1925): 572–574.

Matvejević, Predrag. Mediteranski brevir. Spremenjena in dopolnjena izdaja. Prev. Vasja Bratina. Ljubljana: V. B. Z., 2008.

Novak, Boris A. Po-etika forme. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1997.

– – –. Pogledi na francoski simbolizem. Ljubljana: Študentska založba, 2007. (Scripta).

Robinson-Valéry, Judith. Valeri, anksiozni intelektualac. Prev. Svetlana Spaić. Banja Luka: Glas, 1990.

Todorov, Tzvetan. »Valéryjeva ‘poetika’.« Prev. Boris A. Novak. Nova revija XI.123–124 (1992): 759–762. [= »La ‘poétique’ de Valéry.« Pariz: Cahiers Paul Valéry 1 (1975): 123–32.]

Valéry, Paul. Œuvres I. Ur. Jean Hytier. Pariz: Gallimard, 1957. (Bibliothèque de la Pléiade).

– – –. Œuvres II. Ur. Jean Hytier. Pariz: Gallimard, 1960. (Bibliothèque de la Pléiade).

– – –. Cahiers I. Ur. Judith Robinson-Valéry. Pariz: Gallimard, 1973. (Bibliothèque de la Pléiade).

– – –. Cahiers II. Ur. Judith Robinson-Valéry. Pariz: Gallimard, 1974. (Bibliothèque de la Pléiade).

– – –. »Hommage à Mallarmé: odlomki iz esejev, posvečenih Mallarméju.« Prev. Boris A. Novak. Nova revija 6.51–62 (1987): 711–716.

– – –. Načela čiste i primenjene an-arhije. Prev. Kolja Mičević. Sarajevo: Svjetlost, 1988. (Biblioteka Raskršća).

– – –. »Pesnikova beležnica.« Prev. Boris A. Novak. Nova revija 11.123–124 (1992): 754–758.

– – –. Lirika. Izbral, prevedel, spremno besedo in opombe napisal Boris A. Novak. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1992. (Lirika).

Objavljeno
2017-10-26
Rubrike
Razprave