Retorika prostora in poetika kulture

  • David Šporer
Ključne besede: literatura in prostor, retorika prostora, novi historizem, kultura, angleška književnost, renesansa, gledališče, Mullaney, Steven, Greenblatt, Stephen

Povzetek

Čeprav novi historizem kot termin prevladuje že od zgodnjih 80. let 20. stoletja, se zdi, da je Stephenu Greenblattu bolj všeč izraz »poetika kulture« kot kombinacija izrazov, ki najbolje opišejo njegove poskuse s področja literarnozgodovinske analize angleške renesančne književnosti in kulture oziroma tovrstne poskuse njegovih kolegov. Greenblatt običajno poudarja, da je poetika kulture primernejši izraz z vidika novega historizma, ki želi združiti tako zgodovinske kot formalistične kritične interese in književnost interpretira kot eno izmed plasti kulture. Glavna zamisel, na kateri temelji poetika kulture in katero je bil Greenblatt prisiljen zagovarjati pod močnim vplivom antropologije, je poskus pristopanja h kulturi kot besedilu. – Steven Mullaney z izrazom »retorika prostora« opisuje možen način razumevanja videza in prostora angleškega renesančnega gledališča v kontekstu takratne kulture. Osnovne domneve, značilne za njegov poskus »branja« renesančnega mesta in prostora, ki ga v njem zaseda gledališče, so močno podobne zamislim, na katerih temelji Greenblattova poetika kulture.

Literatura

Derrida, Jacques. De la grammatologie. Paris: Minuit, 1967.

– – –. La dissémination. Paris: Seuil (Points), 1972.

– – –. Positions. Paris: Minuit, 1972.

Gallagher, Catherine and Greenblatt, Stephen. Practicing New Historicism. Chicago, London: The University of Chicago Press, 2000.

Greenblatt, Stephen. “Invisible Bullets: Renaissance Authority and Its Subversion”. Glyph 8 (1981): 40–61.

– – –. Learning to Curse. London, New York: Routledge, 1992.

– – –. Renaissance Self-Fashioning. Chicago: The University of Chicago Press, 1980.

Montrose, Louis A. “‘Eliza Queen of Shepheards’, and the Pastoral of Power”. The New Historicism Reader. Ed. H. A. Veeser. London, New York: Routledge, 1994. 88–115.

– – –. “Professing the Renaissance: The Poetics and Politics of Culture“. The New Historicism. Ed. H. A. Veeser. London, New York: Routledge, 1989. 15–36.

Mullaney, Steven. The Place of the Stage. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1988.

Objavljeno
2017-10-26
Rubrike
Razprave