Načelo montaže in literatura: fragamentirana subjektivnost kot vsebina romana, filma in digitalnih form naracije

  • Darko Štrajn
Ključne besede: literatura in film, montaža, demontaža, subjektivnost, Benjamin, Walter, nemška književnost, Döblin, Alfred, Berlin Alexanderplatz, filmske priredbe, Fassbinder, Rainer Werner

Povzetek

Prispevek izhaja iz Benjaminovega stavka: »Zaresna montaža temelji na dokumentu«. Zato začnemo z opredelitvami paradigmatskih presečišč, ki so nastala v okviru specifičnega srečanja med Walterjem Benjaminom in Alfredom Döblinom. Benjaminovo branje Döblina in pogled na njegov poglavitni roman Berlin Alexanderplatz v eseju »Krisis des Romans« se na zgoščen način gibljeta skozi – kakor bi lahko rekli danes – vrsto interdisciplinarnih področij, kot sta primerjalna književnost in kulturna analiza. Najpomembnejši vidik v našem branju je Benjaminovo pojasnjujoče povezovanje Döblinovega romana z logiko filmske produkcije, predvsem pa s pojmom montaže. Šele kasneje (leta 1980) ob Fassbinderjevi ekranizaciji romana se izkaže, da je montaža v romanu hkrati tudi demontaža. Fassbinderjeva TV serija, ki temelji na romanu Berlin Alexanderplatz, združuje avtorjeve izkušnje z žanrskim filmom (predvsem z melodramo in gangsterskim filmom) z montažo, ki kompulzivno ponavlja Döblinovo kompleksno resnico, vključno z zgodovinskim spominom in z odkrito politično prerokbo. Tako mojstrska Fassbinderjeva TV serija preoblikuje singularno Döblinovo naracijo v gibanje, ki spaja prostore in čase, jezik in družbo, subjektivnost in njeno negativno zrcalno podobo v metafiziki družbenih okoliščin. S tem razumevanje postane politika podob in posledično umestitev imaginarnega v jedro realnosti. Te teme razumemo kot predhodne artikulacije trans-formacij konstrukcij družbenih realnosti v množični kulturi, ki v širšem smislu oblikuje polja prepletanja med percepcijami, agensi in pojmi. Deleuzovski koncept dividualnosti in njegova teoretična vizija kažeta na razsežnosti mišljenja v kibernetskem prostoru glede na pretekla pričevanja o razsrediščeni subjektivnosti.

Literatura

Benjamin, Walter. “Krisis des Romans: Zu Döblin’s Berlin Alexanderplatz.” Gesammelte Schriften, vol. 3. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1991. 230–236.

Benjamin, Walter. “The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction.” Illuminations. New York: Schocken Books, 1969. 217–251.

Bourdieu, Pierre. Méditations pascaliennes. Paris: Seuil, 1997.

Brockmann, Steven: A Critical History of German Film. Rochester, NY: Camden House, 2010.

Caygill, Howard. Walter Benjamin / The Colour of Experience. London: Routledge, 1998.

Deleuze, Gilles. Pourparlers. Paris: Les Éditions de minuit, 1990. (English translation: Postscript on the Societies of Control, October, vol. 59, Winter, 1992, 3–7.)

Döblin, Alfred. Berlin Alexanderplatz / Die Geschichte vom Franz Biberkopf. Berlin: S. Fischer Verlag, 1929.

Elsaesser, Thomas. Fassbinder’s Germany. Amsterdam: Amsterdam University Press, 1996.

Faucon, Térésa. Théorie du montage. Paris: Armand Colin, 2013.

Henkin, David. City Reading: Written Words and Public Spaces in Antebellum New York. New York: Columbia University Press, 1998.

Kleinschmidt, Erich. “Döblin’s Engagement with the New Media.” A Companion to the Works of Alfred Döblin. Eds. Roland Dollinger, Wulf Koepke, and Heidi Thoman Tewarson. Rochester, NY: Camden House, 2004.

Manovich, Lev. The Language of New Media. Cambridge, MA: MIT Press, 2002.

Manovich, Lev. Software Takes Command. London: Bloomsbury Academic, 2013.

Murray, Timothy. Digital Baroque / New Media Art and Cinematic Folds. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2008.

Williams, Raymond. Television / Technology and Cultural Form. London: Fontana, 1974.

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Tematski sklop