Internetne avtorske prakse kot pojavi sekundarne ustnosti

  • Ana Beguš
Ključne besede: literatura in novi mediji, elektronske komunikacije, medmrežje, avtorstvo, plagiatorstvo, primarna ustnost, pisnost, sekundarna ustnost

Povzetek

Prispevek z uporabo pojmovnega aparata Torontske šole komunikacije sodobne prakse ustvarjanja in širjenja kulturnih vsebin na internetu razloži in podrobneje opredeli kot pojave sekundarne ustnosti. V okviru razprave se še posebej osredotoča na spremembe v pojmu avtorstva in jih naveže tudi na formalnopravno urejanje tega področja.

Literatura

Barthes, Roland. »Smrt avtorja.« Sodobna literarna teorija. Ur. Aleš Pogačnik. Ljubljana: Krtina, 1995. 19–23.

Critical Art Ensemble. »Utopian Plagiarism, Hypertextuality, and Electronic Cultural Production.« The Electronic Disturbance. New York: Autonomedia, 1994. Splet. 21. 10. 2011. http://www.critical-art.net/books/ted/ted5.pdf.

Federman, Mark. »What Is the Meaning of The Medium is the Message?« Splet. 2004. 29. 5. 2014. http://individual.utoronto.ca/markfederman/article_mediumisthemessage.htm.

− − −. »The Ephemeral Artefact: Visions of Cultural Experience.« Splet. 2004. 29. 5. 2014. http://individual.utoronto.ca/markfederman/EphemeralArtefact.pdf.

− − −. »Why Johnny and Janey Can’t Read, And Why Mr. And Ms. Smith Can’t Teach: The Challenge of Multiple Media Literacies in a Tumultuous Time.« Splet. 2005. 29. 5. 2014. http://individual.utoronto.ca/markfederman/WhyJohnnyandJaneyCantRead.pdf.

Foucault, Michel. »Kaj je avtor?« Sodobna literarna teorija. Ur. Aleš Pogačnik. Ljubljana: Krtina, 1995. 25–40.

Frith, Simon in Lee Marshall. Glasba in avtorska pravica. Ljubljana: Studia Humanitatis, 2012.

de Kerckhove, Derrick. The Skin of Culture. Investigating the New Electronic Reality. Toronto: Somerville, 1995.

Landow, George P. Hypertext: The Convergence of Contemporary Critical Theory and Technology. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1997.

Manovich, Lev. The Language of New Media. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2001.

− − −. Software Takes Command. New York: Bloomsbury, 2013. Splet. 29. 5. 2014. http://issuu.com/bloomsburypublishing/docs/9781623566722_web.

McLuhan, Marshall. The Gutenberg Galaxy. The Making of Typographic Man. Toronto: University of Toronto Press, 1961.

− − −. Understanding Media. The Extensions of Man. Corte Madera: Gingko Press, 1964.

McLuhan, Marshall in Bruce R. Powers. The Global Village. Transformations in World Life and Media in the 21st Century. New York, Oxford: Oxford University Press, 1989.

McLuhan, Marshall in Quentin Fiore. The Medium Is the Massage. An Inventory of Effects. Corte Madera: Gingko Press, 1967.

Ong, Walter J. Orality and Literacy: The Technologizing of the Word. London, New York: Methuen, 1982.

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Tematski sklop