Prevajanje rasističnega diskurza o temnopoltih v slovenščino

  • Janko Trupej
Ključne besede: ameriška književnost, prevajanje, prevodi v slovenščino, temnopolti, rasizem, Beecher-Stowe, Harriet, Twain, Mark, Mitchell, Margaret, Steinbeck, John

Povzetek

Prispevek obravnava strategije za prevajanje eksplicitno rasističnega diskurza o temnopoltih in rasističnih poimenovanj za temnopolte v slovenščino. Na podlagi analize 35 prevodov so opredeljene nekatere splošne značilnosti prevajanja rasističnega diskurza o temnopoltih skozi slovensko zgodovino.

Literatura

American Library Association. »Frequently Challenged Books.« Splet. 23. 5. 2014. http://www.ala.org/bbooks/frequentlychallengedbooks.

Asim, Jabari. The N Word: Who Can Say It, Who Shouldn’t, and Why. Boston: Houghton Mifflin, 2007.

Bajec, Anton et al. Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana: DZS, 2005.

Bakker, Matthijs, Cees Koster in Kitty van Leuven-Zwart. Shifts. Routledge Encyclopedia of Translation Studies (2nd Edition). Ur. Mona Baker in Gabriela Saldanha. London/New York: Routledge, 2009. 269–274.

Banks, Marva. »Uncle Tom’s Cabin and the Antebellum Black Response.« A Routledge Literary Sourcebook on Harriet Beecher Stowe’s Uncle Tom’s Cabin. Ur. Debra J. Rosenthal. London: Routledge, 2003. 36–39.

Bradač, Fran in Ivan Pregelj. Slovensko-nemški slovar. Ljubljana: Jugoslovanska knjigarna, 1930.

Bratko, Ivan. »Črncem pravijo ‘nigri’.« Sodobnost 1.12 (1963): 1057–1075.

Conde, Seku M. »Slovenci so zaplankane živali.« Narobe. Revija, kjer je vse prav 2.7 (2008): 10–14.

Conrad, Joseph. Črnec z »Narcisa«. Prevod: Jože Dolenc. Ljubljana: Prešernova družba, 1966.

− − −. Heart of Darkness. London: Penguin, 1994.

− − −. Srce teme. Prevod: Mart Ogen. Ljubljana: Delo, 2004.

− − −. The Nigger of the »Narcissus«. Splet. 23. 5. 2014. http://www.gutenberg.org/files/17731/17731-h/17731-h.htm.

D. P. »Gostovanje Mariborskega nar. gled. v Ptuju.« Naše delo: glasilo Okrajnega odbora OF Ptuj (16. junij 1949): 3.

Darwin, Charles. A Naturalist’s Voyage Round the World: The Voyage of the Beagle. Splet. 23. 5. 2014. http://www.gutenberg.org/files/3704/3704-h/3704-h.htm.

− − −. Potovanje na ladji Beagle. Prevod: Olga Grahor. Ljubljana: DZS, 1950.

Devanny Jr., John Francis. »The Moral Geography of Huckleberry Finn.« Twain, Mark. Adventures of Huckleberry Finn. Ur. Mary R. Reichardt. San Francisco: Ignatius Press, 2009. 353–366.

Ellison, Ralph. Invisible Man. New York: Vintage Books, 1972.

− − −. Nevidni človek. Prevod: Branko Gradišnik. Ljubljana: Delo, 2004.

Faulkner, William. Light in August. Harmondsworth: Penguin, 1977.

− − −. Svetloba v avgustu. Prevod: Mira Mihelič. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1952.

Foerstel, Herbert N. Banned in the U.S.A.: A Reference Guide to Book Censorship in Schools and Public Libraries. Westport: Greenwood Press, 2002.

Genet, Jean. Črnci. Prevod: Asta Znidarčič. Ljubljana: s.n., 1970.

Glonar, Joža. Slovar slovenskega jezika. Ljubljana: Umetniška propaganda, 1936.

Grad, Anton, Ružena Škerlj in Nada Vitrovič. Veliki angleško-slovenski slovar. Ljubljana: DZS, 1967.

Hill, Jane H. The Everyday Language of White Racism. Malden/Oxford: Wiley-Blackwell, 2008.

Hinds, Maurene J. John Steinbeck: Banned, Challenged, and Censored. Springfield: Enslow Publishers, 2008.

Hladnik, Miran. Trivialna literatura. Ljubljana: DZS, 1983.

Karolides, Nicholas J. Banned Books: Literature Suppressed on Political Grounds, Revised Edition. New York: Facts On File Inc, 2006.

Kennedy, Randall. Nigger: The Strange Career of a Troublesome Word. New York: Vintage Books, 2003.

Kipling, Rudyard. Captains Courageous. Splet. 23. 5. 2014. http://www.gutenberg.org/files/2186/2186-h/2186-h.htm.

− − −. Kim. Prevod: Griša Koritnik. Ljubljana: Založba Hram, 1933.

− − −. Kim. Splet. 23. 5. 2014. http://www.gutenberg.org/files/2226/2226-h/2226-h.htm.

− − −. Pogumni kapitani. Prevod: Janko Moder. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1958.

Kocijančič Pokorn, Nike. Post-Socialist Translation Practices: Ideological Struggle in Children’s Literature. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2012.

− − −. »Prevodoslovno proučevanje literarnih prevodov.« Sodobne metode v prevodoslovnem raziskovanju. Ur. Nike Kocijančič Pokorn. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2009. 40–58.

Kujawska-Lis, Ewa. »Turning Heart of Darkness into a Racist Text: A Comparison of Two Polish Translations.« Conradiana 40.2 (2008): 165–178.

L. »Pet plemen človeškega rodu.« Besednik (20. januar 1875): 7–12.

Lambert, José in Hendrik van Gorp. »On Describing Translations.« Functional Approaches to Culture and Translation. Ur. Dirk Delabastita, Lieven D’hulst in Reine Meylaerts. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2006. 37–47.

Lee, Harper. Ne ubijaj slavca. Prevod: Janez Sivec. Murska Sobota: Pomurska založba, 1984.

− − −. To Kill a Mockingbird. Philadelphia/New York: Lippincot, 1960.

Leonard, James S. in Thomas. A. Tenney. »Introduction.« Satire or Evasion? Black Perspectives on Huckleberry Finn. Ur. James S. Leonard, Thomas A. Tenney in Thadious M. Davis. Durham/London: Duke University Press, 1992. 1–11.

Lewis, Sinclair. Kingsblood Royal. Splet. 23. 5. 2014. http://ebooks.adelaide.edu.au/l/lewis/sinclair/kingsblood/.

− − −. Kraljevski Kingsblood. Prevod: Janez Gradišnik. Ljubljana: DZS, 1952.

London, Jack. South Sea Tales. Splet. 23. 5. 2014. http://www.gutenberg.org/files/1208/1208-h/1208-h.htm.

− − −. Zgodbe z Južnega morja. Prevod: Tone Seliškar. Ljubljana: Mladinska matica, 1928.

− − −. Zgodbe z Južnega morja. Prevod: Igor Majaron. Ljubljana: Karantanija, 1995.

− − −. Z Južnega morja. Prevod: Vinko Gaberski. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1946.

McPherson, Tara. Reconstructing Dixie: Race, Gender, and Nostalgia in the Imagined South. North Carolina: Duke University Press, 2003.

Miles, Robert in Malcolm Brown. Racism: Second Edition. New York: Routledge, 2003.

Mitchell, Margaret. Gone with the Wind. New York: Simon & Schuster, 1996.

− − −. V vrtincu – 1. knjiga. Prevod: M. Rožič [Mirko Košir]. Ljubljana: Merkur, 1939.

− − −. V vrtincu – 1. knjiga. Prevod: Janko Moder. Maribor: Obzorja, 1969.

Morrison, Toni. Beloved. New York: Vintage Books, 2004.

− − −. Ljubljena. Prevod: Jože Stabej. Ljubljana: Delo, 2004.

Mrak, Anja. Podoba Amerike v slovenski književnosti od 1836 do 1924 (neobjavljeno diplomsko delo). Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2010.

N. N. »Izlet iz Gorice v Tržaško okolico.« Slovenec, 11. junij 1885: 1–2.

− − −. »Kako živijo severnoameriški zamorci.« Goriška straža, 10. avgust 1927: 5.

− − −. »Naše gospodarstvo.« Naš kmečki dom: domoljubova priloga za naše gospodarje, gospodinje in dekleta, 1. avgust 1912: 57–58.

− − −. »Vlada belokožcev nad črnci.« Slovenski gospodar, 7. maj 1930: 6.

Orel Kos, Silvana. »Samoupravljanje Andersenovih pravljic.« Otrok in knjiga 63 (2005): 100–112.

Pleteršnik, Maks. Slovensko-nemški slovar. Ljubljana: Knezoškofijstvo, 1894.

Prestor, Uroš. »Razjarjeni Harlem.« Tribuna 42.12 (1992): 24.

Puzo, Mario. Boter. Prevod: Slavko Kumer. Tržič: Učila International, 2004.

− − −. Boter. Prevod: Mirko Napast. Ljubljana: Delo, 2005.

− − −. The Godfather. London: Arrow Books, 1998.

Rattansi, Ali. Racism: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press, 2007.

Ryan, Tim A. Calls and Responses: The American Novel of Slavery Since Gone with the Wind. ZDA: Louisiana State University Press, 2008.

Sova, Dawn B. Banned Books: Literature Suppressed on Social Grounds, Revised Edition. New York: Facts on File Inc, 2006.

Steinbeck, John. Ljudje in miši. Prevod: Meta Gosak. Ljubljana: Slovenski knjižni zavod, 1952.

− − −. Ljudje in miši. Prevod: Tina Mahkota. Gledališki list Slovenskega ljudskega gledališča Celje 57.6 (2007): 1–40.

− − −. Of Mice and Men. London: Penguin, 2006.

− − −. Of Mice and Men: A Play in Three Acts. London: Penguin, 2009.

− − −. O miših in ljudeh. Prevod: Danica Čerče. Maribor: Mariborska literarna družba, 2007.

− − −. Potovanje s Charleyem. Prevod: Meta Gosak. Ljubljana: DZS, 1963.

− − −. Travels with Charley: In Search of America. New York: Viking Press, 1962.

Stowe, Harriet Beecher. Koča strica Toma: izbor iz romana istega imena. Prevod: Olga Grahor. Ljubljana: Založba Tiskarne Merkur v Ljubljani, 1934.

− − −. Koča strica Toma ali življenje črncev v suženjskih državah Amerike. Prevod: Olga Grahor. Priredba: Kristina Brenk. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1954.

− − −. Koča strica Toma ali življenje črncev v suženjskih državah Amerike. Prevod: Olga Grahor. Priredba: Kristina Brenk. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1959.

− − −. Koča strica Toma ali življenje črncev v suženjskih državah Amerike. Prevod: Olga Grahor. Priredba: Kristina Brenk. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1993.

− − −. Stric Tomova koča: povest iz suženjskega življenja. Prevod: Silvester Košutnik. Ljubljana: Anton Turk, 1918.

− − −. Stric Tomova koča ali Življenje zamorcov v robnih deržavah svobodne séverne Amerike. Prevod: Franc Malavašič. Ljubljana: Janez Giontini, 1853.

− − −. Stric Tomaž ali življenje zamorcov v Ameriki. Prevod: Janez Božič. Celovec: J. Leon, 1853.

− − −. Uncle Tom’s Cabin. Connecticut: Tantor Media, 2008.

Strmčnik, Marjana. Konstrukt drugega in razvoj rasizma med 1848 in 1948 v slovenskih tiskanih medijih: ali je mogoče iz zamorca narediti belega človeka? (Dom in svet, 1904) (neobjavljeno diplomsko delo). Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2012.

Svetina, Peter. »Cenzura v prevodih mladinske književnosti v času socializma.« Odprta okna: komparativistika in prevajalstvo: Majdi Stanovnik ob 75. rojstnem dnevu. Ur. Martina Ožbot, Darko Dolinar in Tone Smolej. Ljubljana: Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 2009. 263–276.

Škerlj B[ožo]. »Kako pojmuje sodobna antropologija človeške rase.« Življenje in svet (19. november 1933): 562–564.

− − −. O človeških rasah in o rasizmu. Ljubljana: Slovenski knjižni zavod, 1949.

Taylor, Mildred D. Roll of Thunder, Hear My Cry. Harlow: Addison Wesley, 2001.

− − −. Silni grom, čuj moj krik. Prevod: Mojca Čakš. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1981.

Toury, Gideon. In Search of a Theory of Translation. Tel Aviv: The Porter Institute for Poetics and Semiotics, 1980.

Twain, Mark. Adventures of Huckleberry Finn. Oxford: Oxford University Press, 2008.

− − −. Mali klatež Tom Sawyer. Prevod: Ivan Mulaček. Ljubljana: Omladina, 1921.

− − −. Prigode Huckleberryja Finna. Prevod: Janez Gradišnik. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1962.

− − −. Prigode Toma Sawyerja. Prevod: Janez Gradišnik. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1960.

− − −. Pustolovščine Huckleberryja Finna. Prevod: Pavel Holeček. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1948.

− − −. Pustolovščine Toma Sawyerja. Prevod: Milena Mohorič. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1947.

− − −. The Adventures of Tom Sawyer. Oxford: Oxford University Press, 2007.

− − −. Tom Sawyer, Detective. Splet. 23. 5. 2014. http://www.gutenberg.org/files/93/93-h/93-h.htm.

− − −. Tom Sawyer, detektiv. Prevod: Pavel Holeček. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1957.

− − −. Tom Sawyer, detektiv. Prevod: Slavica Jesenovec Petrović in Borut Petrović Jesenovec. Ljubljana: Založba Karantanija, 1997.

Urbanczyk, Aaron. »Huckleberry Finn as an American Epic.« Twain, Mark. Adventures of Huckleberry Finn. Ur. Mary R. Reichardt. San Francisco: Ignatius Press, 2009. 379–394.

van Leuven-Zwart, Kitty M. »Translation and Original: Similarities and Dissimilarities, I.« Target 1.2 (1989): 151–181.

van Leuven-Zwart, Kitty M. »Translation and Original: Similarities and Dissimilarities, II.« Target 2.1 (1990): 69–95.

Walker, Alice. Nekaj vijoličastega. Prevod: Zoja Skušek Močnik. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987.

− − −. The Color Purple. New York: Simon & Schuster, 1982.

Weissbrod, Rachel. »Coping with Racism in Hebrew Literary Translation.« Babel 54.2 (2008): 171–186.

Wright, Richard. Otroci strica Toma. Prevod: Ciril Kosmač. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1956.

− − −. Uncle Tom’s Children. New York: Harper & Row, 1965.

Young, Elizabeth. Disarming the Nation: Women’s Writing and the American Civil War. Chicago: The University of Chicago Press, 1999.

Zajc, Marko in Janez Polajnar. Naši in vaši: iz zgodovine slovenskega časopisnega diskurza v 19. in začetku 20. stoletja. Ljubljana: Mirovni inštitut, 2012.

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Razprave