Recepcija slovenskih prevodov kratkih zgodb Edgarja Allana Poeja v 19. in 20. stoletju

  • Simon Zupan
Ključne besede: ameriška književnost, kratka proza, Poe, Edgar Allan, prevajanje, prevodi v slovenščino, literarna recepcija, Udovič, Jože, Bartol, Vladimir

Povzetek

Prispevek obravnava prevode kratkih zgodb Edgarja Allana Poeja v slovenskem prostoru. Ti so pred prvo svetovno vojno zgolj sporadični in odziv nanje je šibek. Med svetovnima vojnama začne število prevodov in kritiških odzivov nanje naraščati in doseže vrhunec z izidom Zlatega hrošča ter Krokarja in Ukradenega Poeja. Ob koncu 20. stoletja novih prevodov skoraj ni več.

Literatura

Arbeit, Marcel. »Poe in the Czech Republic.« Poe Abroad: Influence, Reputation, Affinities. Ur. Lois Davis Vines. Iowa City: University of Iowa Press, 1999. 94–100.

Aunin, Tiina. »Poe in Estonia.« Poe Abroad: Influence, Reputation, Affinities. Ur. Lois Davis Vines. Iowa City: University of Iowa Press, 1999. 26–30.

Bašić, Sonja. »Edgar Allan Poe in Croatian and Serbian Literature.« Studia romanica et anglica 10.21–22 (1966): 305–19.

Baukart, Jan. »Predgovor.« Šest povesti. Maribor, 1922. neoštevilčeno.

Boyle, Eloise M. »Poe in Russia.« Poe Abroad: Influence, Reputation, Affinities. Ur. Lois Davis Vines. Iowa City: University of Iowa Press, 1999. 19–25.

Culler, Jonathan. »Baudelaire and Poe.« Zeitschrift für französische Sprache und Literatur 100 (1990): 61–73.

Evans, Walter. »‘The Fall of the House of Usher’ and Poe’s Theory of the Tale.« Studies in Short Fiction 14.2 (1977): 137–44.

Göske, Daniel. »The German Face of Edgar Poe: New Evidence of Early Responses in a Comparative Perspective.« Amerikastudien 40 4 (1995): 575–92.

Grosman, Meta. Književnost v medkulturnem položaju. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2004.

Hustis, Harriet. »‘Reading Encrypted But Persistent’: The Gothic of Reading and Poe’s ‘The Fall of the House of Usher’.« Studies in American Fiction 27.1 (1999): 3–20.

Linsenmayer, Mark. »Lacan & Derrida Criticize Poe’s ‘The Purloined Letter’.« Splet. 19. april 2013. http://www.partiallyexaminedlife.com/2013/04/19/ep75-lacan-derrida-poe/.

Logar, Tine. Svetovna novela 19. in 20. stoletja. Ljubljana: DZS, 1995.

– – –. »Marginalia.« Graham’s Magazine (februar 1848): 131–132. Splet. 6. september 2014. http://www.eapoe.org/works/harrison/jah16m11.htm.

Martens, Klaus. »The Art Nouveau Poe: Notes on the Inception, Transmission, and Reception of the First Poe Edition in German Translation.« Amerikastudien 35.1 (1990): 81–93.

Motten, J. P. Vander. »Poe in Belgium.« Poe Abroad: Influence, Reputation, Affinities. Ur. Lois Davis Vines. Iowa City: University of Iowa Press, 1999. 45–51.

Obuchowski, Peter. »Unity of Effect in Poe’s ‘The Fall of the House of Usher’.« Studies in Short Fiction 12 (1975): 407–12.

Onič, Tomaž. »Vikanje in tikanje v slovenskih prevodih Albeejeve drame Kdo se boji Virginije Woolf?« Primerjalna književnost 36.1 (2013): 233–251.

Pavlič, Darja. »Jože Udovič in moderno podobje.« Primerjalna književnost 35.3 (2012): 301–315.

Piacentino, Ed. »Poe’s ’The Black Cat’ as Psychobiography: Some Reflections on the Narratological Dynamics.« Studies in Short Fiction 2 (1998): 153.

Preobraženski, Nikolaj. »Preganjanje E. A. Poea.« Ljubljanski zvon 3.4 (1933): 251–54.

Poe, Edgar Allan. Crni mačak i druge grozne priče. Prev. Tin Ujević. Zagreb: Zora, 1952.

– – –. Crni mačak. Prev. Luka Paljetak. Zagreb: ABC naklada, 2003.

– – –. »Der schwarze Kater.« Prev. Hedda Eulenberg. Splet. 4. januar 2015. http://www.haus–freiheit.de/Poekrimi/schwarzekater.pdf.

– – –. »Die schwarze Katze.« Edgar Allan Poes Werke. Gesamtausgabe der Dichtungen und Erzählungen. Band 3: Verbrechergeschichte. Ur. Theodor Etzel. Berlin: Propyläen-Verlag, [1922], 249–263.

– – –. The Works of the Late Edgar Allan Poe. 4 zvezki. New York: Redfield, 1855–56.

Quinn, Patrick Francis. The French Face of Edgar Poe. Carbondale: Southern Illinois University Press, 1957.

Rountree, Thomas J. »Poe’s Universe: The House of Usher and the Narrator.« Tulane Studies in English 20.4 (1972): 123–34.

Simplicio di, Oscar. »Cats.« Encyclopedia of Witchcraft: The Western Tradition. Ur. Richard M. Golden. Santa Barbara, California: ABC-CLIO, 2006. eBook Collection (EBSCOhost). Splet. 1. januar 2015. 174–175.

Slovar slovenskega knjižnega jezika. El. knjiga. Ljubljana: Založba ZRC, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2000.

Stanovnik, Majda. »Prevod – literarnozgodovinska stalnica in spremenljivka.« Primerjalna književnost 35.3 (2012): 87–101.

Ukradeni Poe. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 1990.

Vines, Lois Davis, ur. Poe Abroad: Influence, Reputation, Affinities. Iowa City: University of Iowa Press, 1999.

– – –. »Introduction.« Poe Abroad: Influence, Reputation, Affinities. Ur. Lois Davis Vines. Iowa City: University of Iowa Press, 1999. 1–5.

Virk, Tomo. »Bartolov Al Araf in ‘nacionalno vprašanje’.« Primerjalna književnost 35.3 (2012): 283–300.

– – –. Kratka pripoved od antike do romantike. Ljubljana: DZS, 2002.

– – –. Moderne metode literarne vede in njihove filozofsko teoretske osnove. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, 1999.

– – –. Sodobna slovenska krajša pripoved. Ljubljana: DZS, 2006.

Žižek, Slavoj. »Spremna beseda: pripombe k neki razpravi o Heglu.« Ukradeni Poe. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 1990. 124–180.

Žbogar, Alenka. Kratka proza v literarni vedi in šolski praksi. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2007.

SLOVENSKE KNJIŽNE IZDAJE POEJEVIH KRATKIH ZGODB

Poe, Edgar, Washington Irving in Charles Dickens. Šest angleških povesti. Prev. Jan Baukart. Maribor, 1922.

Bevk, France. Živi mrlič in drugi spisi. Trst: Tipografia Cosorziale, 1930.

Poe, Edgar Allan. Zgodbe groze. Prev. Boris Rihteršič. Ljubljana: Evalit, 1935.

– – –. Propad hiše Usher in druge zgodbe. Prev. Zoran Jerin in Igor Šentjurc. Ljubljana: Polet, 1952.

– – –. Zlati hrošč. Prev. Jože Udovič. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1960.

– – –. Complete Tales and Poems. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1966.

– – –. Maska rdeče smrti. Prev. Jože Udovič. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1972.

– – –. Pripoved Arthurja Gordona Pyma. Prev. Alenka Obreza. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1975.

– – –. Krokar. Prev. Andrej Arko et al. Knjižnica Kondor. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1985.

– – –. Konec hiše Usher. Prev. Jože Udovič. Izbrana dela 1. Ljubljana: Karantanija, 1993.

– – –. Maska rdeče smrti. Prev. Jože Udovič. Izbrana dela 2. Ljubljana: Karantanija, 1993.

– – –. Zlati hrošč. Prev. Jože Udovič. Izbrana dela 3. Ljubljana: Karantanija, 1993.

– – –. Tisoč druga Šeherezadina povest. Prev. Jože Udovič in Andrej Arko. Izbrana dela 4. Ljubljana: Karantanija, 1993.

– – –. Konec Usherjeve hiše. Prev. Jože Udovič. Ljubljana: Delo, 2004.

SLOVENSKE REVIJALNE IN ČASOPISNE OBJAVE POEJEVIH KRATKIH ZGODB

Pu, Edgar Alen. »Črni maček.« Soča 14. in 21. november 1872 (1872): 1–2.

Poe Edgar Allan. »Črna mačka.« Slovenski narod 11. oktober 1921: 1–2.

– –. »Črna mačka.« [Prev. Boris Rihteršič.] Jutro 2. junij 1935: 2–4.

– –. »Črni maček.« Prev. Branimir Kozinc. Obzornik 14.11 (1959): 841–848.

– –. »Živ pokopan.« Slovenski narod 6.–11. november 1884: 1–2.

– –. »Resnica o smrti gospoda Valdemarja.« Edinost 6.–9. julij 1896: 1.

– –. »Izdajalsko srce.« Slovenski narod 15. in 17. januar 1901: 1; 1–2.

– –. »Srce ga je izdalo.« Slovenec 9. in 10. november 1904: 1–2.

– –. »Izdajalsko srce.« Slovenec 2. oktober 1938: 13.

– –. »Izdajalsko srce.« Primorski dnevnik 8. februar 1959: 3.

– –. »Poggehup.« Slovenec 9. november 1910: 1–3.

– –. »Skočižaba.« Slovenski narod 3. in 4. avgust 1922: 1–2.

– –. »Žabec.« Primorski dnevnik 17. in 19. avgust 1952: 5; 3.

– –. »V ječi svete inkvizicije.« Slovenski dom 4.19–23 (1912): 9–10; 9; 9–10; 9; 9–10.

– –. »V Maelströmu.« Slovenec 3.–12. maj 1922: 2.

– –. »Senca.« Modra ptica 3.1 (1931/32): 11–13.

– –. »Ukradeno pismo.« Ljubljanski dnevnik 14. april 1965: 13.

ČLANKI, RECENZIJE IN SPREMNE ŠTUDIJE K SLOVENSKIM IZDAJAM POEJEVIH KRATKIH ZGODB

»Blaznost in ženijalnost.« Slovenski narod 10. marec 1892: 1.

Borko, Božidar. »Edgar Allan Poe v slovenskem izboru.« Recenzija knjige Zlati hrošč E. A. Poeja. Knjiga. Glasilo slovenskih založb 8.8 (1960): 308–12.

Bartol, Vladimir. »Edgar Allan Poe.« Modra ptica 4.2 (1932/33): 42–48.

Dobrovoljc, Franc. »Edgar Allan Poe (Za 140 letnico rojstva in 100 letnico smrti).« Ljudska pravica 16. avgust 1949: 3.

»E. A. Poe: Propad hiše Usher in druge zgodbe.« Recenzija knjige Propad hiše Usher in druge zgodbe E. A. Poeja. Vestnik 8.156 (1952): 2.

»Edgar Poe.« Slovenec 12. junij 1928: 7.

»Propad hiše Usher in druge zgodbe.« Recenzija knjige Propad hiše Usher in druge zgodbe E. A. Poeja. Ljubljanski dnevnik 26. april 1952: 4.

»Edgar Allan Poe in morski volkovi.« Slovenec 28. februar 1929: 8.

»Edgar Allan Poe: Propad hiše Usher.« Recenzija knjige Propad hiše Usher E. A. Poeja. Primorski dnevnik 29. maj 1952: 3.

»Edgar Allan Poe v slovenskem prevodu.« Jutro 9. april 1935: 7.

Gjurin, Velemir. »Koritnikov prevod KrokarjaSlavistična revija 40.3 (1981): 325–338.

Grün, Herbert »Splet jasnine in megle.« Recenzija knjige Zlati hrošč E. A. Poeja. Naši razgledi 9.24 (1960): 581–82.

Jarc, Marco. »Prvi slovenski prevod Poejevega ’Črnega mačka’ v Soči l. 1872.« Slavistična revija 40.2 (1992): 219–23.

Rihtaršič, Boris. »Edgar Allan Poe.« Zgodbe groze. Ljubljana: Evalit, 1935. 5–6.

»Stoletnica očeta ‘moderne’.« Mentor 1.5 (1908/09): 117–18.

Šentjurc, Igor. »Nekaj o pisatelju.« Propad hiše Usher in druge zgodbe. Ljubljana: Polet, 1952. 5–7.

»Šest angleških povesti a.« Recenzija knjige Šest angleških povesti E. A. Poeja. Slovenski narod 31. oktober 1922: 2.

»Šest angleških povesti b.« Recenzija knjige Šest angleških povesti E. A. Poeja. Tabor 3.234 (1922): 2.

Šuklje, Rapa. »Knjiga Poejevih novel.« Recenzija knjige Zlati hrošč E. A. Poeja. Naša sodobnost 9.7 (1961): 666–70.

»Telesne napake porajajo genije.« Slovenec 31. oktober 1929: 6.

Udovič, Jože. »Edgar Allan Poe.« Zlati Hrošč. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1960. 337–66.

»Vladimir Bartol in njegov Al ArafJutro 10. januar 1936: 7.

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Razprave