Spor ali ritem? Martin Heidegger in Giorgio Agamben o izvoru umetnosti

  • Lexi Eikelboom
Ključne besede: filozofija umetnosti, literatura in politika, Heidegger, Martin, Agamben, Giorgio

Povzetek

Martin Heidegger je ugotavljal, da ima umetnost – v nasprotju z njeno običajno degradacijo v estetiko – lahko tudi politični pomen. Kakšen ta pomen je, je odvisno od našega razumevanja tega, kaj umetnost je in kaj počne, oziroma od njene ontologije. V članku je prikazano, kako je misel o ontologiji umetnosti, ki jo je Heidegger v obdobju, ko je bil član nacistične stranke, predstavil v eseju »O izvoru umetniškega dela«, mogoče uporabiti za upravičevanje nasilnih političnih praks, kot sta okoljska neodgovornost in patriarhat. V skladu s to mislijo je umetnost pomembna zato, ker sodeluje v prvobitnem sporu med silami zemlje in sveta. Avtorica primerja Heideggerjev esej z esejem Giorgia Agambena »O izvirni strukturi umetniškega dela«, ki temelji na drugih, miroljubnejših razsežnostih Heideggerjevega dela. Po Agambenu lahko umetnost kot prostor, v katerem so razpete drugačne vezi in odnosi, pelje k miru, s tem ko ustvarja kraj, na katerem lahko kritično motrimo nesoglasja in spore, v katere smo sicer vpleteni. To kaže, da sta politični pomen umetnosti in njena zmožnost ustvarjanja miru povezana s teoretičnimi vprašanji o ontologiji umetnosti in da to, kako razmišljamo o obstoju umetnosti, ni nič naključnega. Pomembno je za to, kako umetnost dejansko deluje v družbi.

Literatura

Agamben, Giorgio. The Coming Community. Trans. Michael Hardt. Minneapolis, MI: University of Minnesota Press, 1993.

– – –. The Man Without Content. Trans. Georgia Albert. Stanford, CA: Stanford University Press, 1999.

– – –. The Time That Remains: A Commentary on the Letter to the Romans. Trans. Patricia Dailey. Stanford, CA: Stanford University Press, 2005.

Dickinson, Colby. Agamben and Theology. London: T&T Clark, 2011.

Forencei-Gosetti, Jennifer Anna. Heidegger, Hölderlin and the Subject of Poetic Language: Towards a New Poetics of Dasein. New York: Fordham University Press, 2004.

Gauthier, David J. Martin Heidegger, Emmanuel Levinas, and the Politics of Dwelling. Plymouth, UK: Lexington Books, 2011.

Harries, Karsten. Art Matters: A Critical Commentary on Heidegger’s “The Origin of the Work of Art”. Dordrecht: Springer, 2009.

Heidegger, Martin. An Introduction to Metaphysics. Trans. Ralph Manheim. Oxford: Oxford University Press, 1959.

– – –. Discourse on Thinking: A Translation of Gelassenheit. Trans. John M. Anderson and E. Hans Freund. New York: Harper and Row, 1969.

– – –. Poetry, Language, Thought. Trans. Albert Hofstadter. London: Harper and Row, 2001.

– – –. “The Origin of the Work of Art.” Basic Writings. Ed. David Farrell Krell. London: Routledge, 2007.

Lacoue-Labarthe, Philippe. Heidegger, Art and Politics. Trans. Chris Turner. Oxford: Blackwell, 1999.

Moten, Fred. In the Break: The Aesthetics of the Black Radical Tradition. Minnesota, MN: University of Minnesota Press, 2003.

Pattison, George. The Later Heidegger. London: Routledge, 2000.

Young, Julian. Heidegger’s Philosophy of Art. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

Ziarek, Krzysztof. The Force of Art. Stanford: Stanford University Press, 2004.

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Tematski sklop