Pesniško izrekanje Martina Heideggerja in Luce Irigaray

  • Jeff Stewart
Ključne besede: filozofija umetnosti, Heidegger, Martin, Irigaray, Luce, poezija, performativnost

Povzetek

Tako Martin Heidegger kot Luce Irigaray se v svojem filozofskem pisanju pesniško približujeta drugačnemu mišljenju, obenem pa pišeta tudi pesmi. V članku se avtor loteva Heideggerjevega pesniškega cikla »Thinker as Poet« (»Mislec kot pesnik«) in pesniške zbirke Luce Irigaray Everyday Prayers (Vsakdanje molitve), s tem da upošteva njuno filozofsko pisanje. Pri tem obravnava živi prag pojavov, o katerih pišeta Heidegger in Irigarayeva, in s tega praga, medtem ko govori o razlikah med njima, začenja govoriti tudi sam. V Prispevkih Heidegger v zvezi z izvornim mišljenjem imenuje slog kot tisto, kar ohranja samogotovost in zadržanje, »podrejeno nežni meri – in to prestaja z molkom« in besom. Slog, ki v tem delu govori z intimnim glasom, stopa v razmerje do drugega v ljubezni. Kar zadeva Heideggerjev cikel »Mislec kot pesnik«, avtor obravnava njegovo zgradbo in posebej eno izmed pesmi v njem. V Molitvah Luce Irigaray pa se osredotoči na eno samo pesem, napisano ob koncu zime leta 1998, pri čemer razkriva ujemanja in razlike med njeno in Heideggerjevo poetiko. Pri obeh filozofih naletimo na dejavno izrekanje mogočega, na razcvetanje, pri katerem želi biti udeležen tudi avtor, s tem da ga zapisuje in izgovarja.

Literatura

Chrétien, Jean-Louis. “Wounded Word.” Phenomenology and the “Theological Turn”. The French Debate. Dominique Janicaud, Jean-François Courtine, Jean-Louis Chrétien, Michel Henry, Jean-Luc Marion, and Paul Ricoeur. New York: Fordham University Press, 2000.

Grosz, Liz. Irigaray and the Divine. Sydney: Local Consumption Occasional Papers, 1986. (Monograph 9).

Heidegger, Martin. An Introduction to Metaphysics. Trans. Ralph Manheim. New Haven: Yale University Press, 1987.

– – –. Basic Questions of Philosophy. Trans. Richard Rojcewicz and André Schuwer. Bloomington: Indiana University Press, 1994.

– – –. Contributions to Philosophy (From Enowning). Trans. Parvis Emad and Kenneth Maly. Bloomington: Indiana University Press, 1999.

– – –. Contributions to Philosophy (Of the Event). Trans. Richard Rojcewicz and Daniela Vallega-Neu. Bloomington: Indiana University Press, 2012.

– – –. Country Path Conversations. Trans. Brett W. Davis. Bloomington: Indiana University Press, 2010.

– – –. Elucidations of Hölderlin’s Poetry. Trans. Keith Hoeller. New York: Humanity Books, 2000.

– – –. Poetry, Language, Thought. Trans. Albert Hofstadter. New York: Perennial Classics, 2001.

– – –. What Is Called Thinking. Trans. J. Glenn Gray. New York: Harper and Row, 1968.

Irigaray, Luce. Elemental Passions. Trans. Joanne Collie and Judith Still. London: Athlone Press, 1992.

– – –. Everyday Prayers. Paris: Maisonneuve and Larose, 2004.

– – –. Forgetting of Air in Martin Heidegger. Trans. Mary Beth Mader. Austin: University of Texas Press, 1999.

– – –. Key Writings. London: Continuum, 2004.

– – –. Sharing the World. London: Continuum, 2008.

– – –. Way of Love. Trans. Heide Bostic and Stephen Pluháček. London: Continuum, 2002.

– – –. “Women, the Sacred and Money.” Trans. Diana Knight and Margaret Whitford. Paragraph 8 (October 1986): 6–18.

Pollock, Della. “Performing Writing.” The Ends of Performance. New York: New York University Press, 1997.

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Tematski sklop