Recepcija štirih ameriških romanov in njihovih slovenskih prevodov v luči ideologije rasizma

  • Janko Trupej
Ključne besede: ameriška književnost, ideologija, rasizem, Stowe, Harriet Beecher, Koča strica Toma, Twain, Mark, Prigode Huckleberryja Finna, Mitchell, Margaret, V vrtincu, Steinbeck, John, O miših in ljudeh, literarno prevajanje, prevodi v slovenščino, literarna recepcija

Povzetek

V pričujočem prispevku se ukvarjamo z vprašanjem, v kolikšni meri se slovenska recepcija nekaterih romanov, ki so bili v ZDA kontroverzni zaradi rasizma, razlikuje od recepcije v izvirni kulturi, pri čemer poleg različnih ideoloških okvirov izvirne in ciljne kulture upoštevamo tudi potencialni vpliv besedilnih premikov v prevodih.

Literatura

ALPA. »Pustolovščine Huckleberryja FinnaLjudska pravica, 15. april 1948: 5.

Asim, Jabari. The N Word: Who Can Say It, Who Shouldn’t, and Why. Boston: Houghton Mifflin, 2007.

Avsenak, Branko. »V vrtincuVečer, 27. oktober 1954: 5.

Bakker, Matthijs, Cees Koster in Kitty van Leuven-Zwart. »Shifts.« Routledge Encyclopedia of Translation Studies (2nd Edition). Ur. Mona Baker in Gabriela Saldanha. London/New York: Routledge, 2009. 269–274.

Baldick, Chris. The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms, 2nd Edition. Oxford/New York: Oxford University Press, 2001.

Banks, Marva. »Uncle Tom’s Cabin and the Antebellum Black Response.« A Routledge Literary Sourcebook on Harriet Beecher Stowe’s Uncle Tom’s Cabin. Ur. Debra J. Rosenthal. London: Routledge, 2003. 36–39.

Brubaker, Jana. »Book Banning.« Culture Wars: An Encyclopedia of Issues, Voices, and Viewpoints. Ur. Roger Chapman. Armonk: M.E. Sharpe, 2010. 49.

Čerče, Danica. »(Ne)prevedljivost pogovornega jezika v delih Johna Steinbecka.« Slavistična revija 60.2 (2012): 185–198.

– – –. » O razumevanju Steinbeckovega romana O miših in ljudehO miših in ljudeh. John Steinbeck. Maribor: Mariborska literarna družba, 2007. 103–106.

– – –. Pripovedništvo Johna Steinbecka. Maribor: Mariborska literarna družba, 2006.

– – –. Reading Steinbeck in Eastern Europe. Lanham: University Press of America, 2011.

D. Ž. »V vrtincuPtujski tednik, 17. avgust 1956: 6.

Devanny Jr., John Francis. »The Moral Geography of Huckleberry FinnAdventures of Huckleberry Finn. Mark Twain. Ur. Mary R. Reichardt. San Francisco: Ignatius Press, 2009. 353–366.

Doma, Tatjana. »Človek na konju je duhovno, prav tako kot fizično, večji od tistega, ki pešači.« Gledališki list Slovenskega ljudskega gledališča Celje 57.6 (2007): 11–14.

Čokan, Tone. »Margaret Mitchell: V vrtincuDom in svet 53.1 (1941): 47–48.

Fadjejev, A. »Naloge literarne kritike.« Prevod: Vera Brnčić. Novi svet 2.8 (1947): 627–653.

Fatur, Bogomil. »Ameriška literatura in Sinclair Lewis.« Novi svet 6.7–8 (1951): 638–662.

Firsching Brown, Ellen in John Wiley Jr. Margaret Mitchell’s Gone with the Wind: A Bestseller’s Odyssey from Atlanta to Hollywood. Lanham: Taylor Trade Publishing, 2011.

fj. »Mark Twain, Pustolovščine Huckleberryja FinnaSlovenski poročevalec, 15. maj 1948: 4.

Flere, Djurdjica. »Po vojni v pariških dramskih gledališčih.« Novi svet 3.11 (1948): 876–881.

Foerstel, Herbert N. Banned in the U.S.A.: A Reference Guide to Book Censorship in Schools and Public Libraries. Westport: Greenwood Press, 2002.

Gabrič, Aleš. »Cenzura v Sloveniji po drugi svetovni vojni: od komunističnega Index librorum prohibitorum do ukinitve ‘verbalnega delikta’.« Literatura in cenzura:kdo se boji resnice literature? Ur. Marijan Dović. Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost, 2008. 63–77.

Godnič, Stanka. »Stari in novi prijatelji.« Delo, 14. november 1959: 5.

Grgič, Jožica: »Cenzurirane Prigode Huckleberryja FinnaDelo, 8. januar 2011. Dostop: 3. maj. 2015. http://www.delo.si/clanek/135590.

Hemingway, Ernest. »Pogovor o ameriški književnosti.« Ljudska pravica, 3. november 1951: 5.

Hermans, Theo. Translation in Systems: Descriptive and System-Oriented Approaches Explained. Manchester: St. Jerome Publishing, 1999.

Hill, Jane H. The Everyday Language of White Racism. Malden/Oxford: Wiley-Blackwell, 2008.

Hinds, Maurene J. John Steinbeck: Banned, Challenged, and Censored. Berkeley Heights: Enslow Publishers, 2008.

Hinton, David. The Making of a Legend: Gone with the Wind. Kalifornija: Warner Home Video, 1988. DVD.

Horton, James Oliver. »Slavery in American History: An Uncomfortable National Dialogue.« Slavery and Public History. Ur. James Oliver Horton in Lois E. Horton. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2006. 35–56.

J. D. »Še dve pomembni obletnici.« Književni glasnik Mohorjeve družbe 6.2 (1961): 32–34.

Jauss, Hans Robert. Estetsko izkustvo in literarna hermenevtika. Prevod: Tomo Virk. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 1998.

– – –. »Literary History as a Challenge to Literary Theory.« Prevod: Elizabeth Benzinger. New Literary History 2.1 (1970): 7–37.

Kalan, Filip. »Amerika in Lewisov dr. Arrowsmith.« Modra ptica 4.7 (1932/33): 215–221.

Kocijančič Pokorn, Nike. Post-Socialist Translation Practices: Ideological Struggle in Children’s Literature. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2012.

Leonard, James S. in Thomas. A. Tenney. »Introduction.« Satire or Evasion? Black Perspectives on Huckleberry Finn. Ur. James S. Leonard, Thomas A. Tenney in Thadious M. Davis. Durham/London: Duke University Press, 1992. 1–11.

Lefevere, André. Translation, Rewriting and the Manipulation of Literary Fame. London/New York: Routledge, 1992.

Lukic, Reneo in Allen Lynch. Europe from the Balkans to the Urals: The Disintegration of Yugoslavia and the Soviet Union. Oxford: Oxford University Press, 1996.

Malmkjaer, Kirsten. »Censorship or Error: Mary Howitt and a Problem in Descriptive TS.« Claims, Changes, and Challenges in Translation Studies. Ur. Gyde Hansen, Kirsten Malmkjaer in Daniel Gile. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2004. 141–156.

McPherson, Tara. Reconstructing Dixie: Race, Gender, and Nostalgia in the Imagined South. North Carolina: Duke University Press, 2003.

Meer, Sarah. Uncle Tom Mania: Slavery, Minstrelsy, and Transatlantic Culture in the 1850s. Georgia: University of Georgia Press, 2005.

Meyer, Michael J. »Atque Vale.« A John Steinbeck Encyclopedia. Ur. Brian Railsback in Michael J. Meyer. Westport/London: Greenwood Press, 2006. 17.

– – –. »’Lifeboat’ (Script-Novelette).« A John Steinbeck Encyclopedia. Ur. Brian Railsback in Michael J. Meyer. Westport/London: Greenwood Press, 2006. 212.

Mihurko Poniž, Katja. »Si moški ali si miš?« Gledališki list Slovenskega ljudskega gledališča Celje 57.6 (2007): 5–10.

Mitchell, Margaret. Gone with the Wind. New York: Simon & Schuster, 1996.

– – –. V vrtincu – 1. knjiga. Prevod: M. Rožič [Mirko Košir]. Ljubljana: Merkur, 1939.

– – –. V vrtincu – 2. knjiga. Prevod: M. Rožič [Mirko Košir]. Ljubljana: Merkur, 1940.

– – –. V vrtincu – 1. knjiga. Prevod: Janko Moder. Maribor: Obzorja, 1965.

– – –. V vrtincu – 2. knjiga. Prevod: Janko Moder. Maribor: Obzorja, 1965.

N. N. »Ameriški roman iz dobe suženjstva Koča strica TomaJutro, 4. oktober 1934: 4.

– – –. » Dogodek za naše čitatelje bo naša prva redna knjiga za tekoče leto Margaret Mitchell V vrtincuModra ptica 11.1 (1939/40): 37.

– – –. » Iz literarne zgodovine ameriškega imperializma.« Primorski dnevnik, 12. oktober 1948: 3.

– – –. » Kulturne vesti.« Vestnik, 26. julij 1952: 2.

– – –. »Ljudje in mišiGledališki list SLG Celje 57.0 (2007): 16–17.

– – –. »Mark Twain na indeksu.« Primorski dnevnik, 28. september 1948: 3.

– – –. »Miši in ljudje in še kaj.« Celjski tednik, 26. marec 1948: 6.

– – –. » Nova številka Naše književnostiLjudska pravica, 28. januar 1948: 5.

– – –. » Nove knjige.« Ženski svet 17.10 (1939): 224.

– – –. » Ob novi izdaji Koče strica TomaKnjiga 2.9 (1954): 422–424.

– – –. » Prigode Huckleberry [sic] FinnaKnjiga 10.11–12 (1962): 202.

– – –. »Pustolovščine Huckleberryja FinnaObzornik 3.5 (1948): 222.

– – –. » Richard Wright: Otroci strica TomaDelavska enotnost, 15. junij 1956: 7.

– – –. » Slovstveni glasnik.« Slovenska bčela. Ur. Anton Janežič. Celovec: Ferd. žl. Kleinmajr, 1853. 184.

– – –. »Stric Tomova koča, ali življenje zamorcov v robnih deržavah severne AmerikeKmetijske in rokodelske novice: oglasnik, 22. junij 1853: 38.

– – –. » Zapiski: Margaret Mitchell.« Slovenski poročevalec, 28. avgust 1949: 3.

nv. »Pišite za mladino!« Slovenski poročevalec, 20. julij 1947: 5.

Of Mice and Men. Režija: Lewis Milestone. 1939. Kalifornija: Image Entertainment, 1998. DVD.

Ouderkirk, Bruce. »Black Man’s Ironic Burden.« A John Steinbeck Encyclopedia. Ur. Brian Railsback in Michael J. Meyer. Westport/London: Greenwood Press, 2006. 29–30.

Parfait, Claire. The Publishing History of Uncle Tom’s Cabin, 1852–2002. Hampshire: Ashgate Publishing Company, 2007.

Pezdirc Bartol, Mateja. »Vloga bralca v poglavitnih literarnoteoretičnih smereh 20. stoletja [II. del].« Jezik in slovstvo 45.6 (2000): 243–252.

Pirjevec, Jože. Tito in tovariši. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2011.

Podgornik, Jovita. »Napotki in spodbude.« Ekran 1.4 (1963): 379–384.

Potrč, Ivan. »Mark Twain pisatelj sonca in smeha.« Mladina, 10. december 1949: 5.

Pr. B. »Par ameriških humoresk.« Življenje in svet, 2. avgust 1929: 128–129.

Prunč, Erich. »Vonj po undergroundu. Intervju z akademikom, prevodoslovcem, pesnikom, dramatikom in režiserjem prof. dr. Erichom Prunčem.« Literatura 20.207–208 (2008): 88–118.

R. R. »Harriet Beecher-Stowe: Koča strica TomaMlada pota 9.2 (1961): 102–103.

Railton, Stephen. »Introduction.« Adventures of Huckleberry Finn. Mark Twain. Ur. Stephen Railton. Peterborough: Broadview Press Ltd., 2011. 9–38.

Reichardt, Mary R. »Introduction.« Adventures of Huckleberry Finn. Mark Twain. Ur. Mary R. Reichardt. San Francisco: Ignatius Press, 2009. ix–xviii.

Rizzatti, M. L. »Roman, ki je ameriškim črncem prinesel svobodo.« Obzornik 9.4 (1961): 244–249.

Ryan, Tim A. Calls and Responses: The American Novel of Slavery Since Gone with the Wind. Louisiana: Louisiana State University Press, 2008.

S. R. »Berimo nove knjige.« Ljudski tednik, 29. januar 1948: 7.

Sever, Meta. »Nove knjige za mladino.« Naša žena 14.8–9 (1954): 241–242.

– – –. »Richard Wright: Otroci strica TomaNaša žena 16.7–8 (1956): 210.

S[kušek], I[van]. »Steinbeck: Ljudje in mišiLjudska pravica, 8. marec 1952: 7.

Sl. Ru. »V vrtincuPrimorski dnevnik, 27. januar 1966: 2.

Snoj, Jože. »O novih knjigah.« Naši razgledi, 22. december 1962: 487.

Sova, Dawn B. Banned Books: Literature Suppressed on Social Grounds, Revised Edition. New York: Facts on File Inc., 2006.

Steinbeck, John. Ljudje in miši. Prevod: Meta Gosak. Ljubljana: Slovenski knjižni zavod, 1952.

– – –. Ljudje in miši. Prevod: Tina Mahkota. Gledališki list Slovenskega ljudskega gledališča Celje 57.6 (2007): 1–40.

– – –. Of Mice and Men. London: Penguin, 2006.

– – –. O miših in ljudeh. Prevod: Danica Čerče. Maribor: Mariborska literarna družba, 2007.

– – –. Travels with Charley: In Search of America. New York: Viking Press, 1962.

Stowe, Harriet Beecher. Koča strica Toma ali življenje črncev v suženjskih državah Amerike. Prevod: Olga Grahor. Priredba: Kristina Brenk. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1954.

– – –. Koča strica Toma: izbor iz romana istega imena. Prevod: Olga Grahor. Ljubljana: Založba Tiskarne Merkur v Ljubljani, 1934.

– – –. Stric Tomaž ali življenje zamorcov v Ameriki. Prevod: Janez Božič. Celovec: J. Leon, 1853.

– – –. Stric Tomova koča ali Življenje zamorcov v robnih deržavah svobodne séverne Amerike. Prevod: Franc Malavašič. Ljubljana: Janez Giontini, 1853.

– – –. Stric Tomova koča: povest iz suženjskega življenja. Prevod: Silvester Košutnik. Ljubljana: Anton Turk, 1918.

– – –. Uncle Tom’s Cabin. Connecticut: Tantor Media, 2008.

– – –. »Uvod za evropsko izdajo.« Koča strica Toma: izbor iz romana istega imena. Harriet Beecher Stowe. Prevod: Olga Grahor. Ljubljana: Založba Tiskarne Merkur v Ljubljani, 1934. 25–28.

Subryan, Carmen. »Mark Twain and the Black Challenge.« Satire or Evasion? Black Perspectives on Huckleberry Finn. Ur. James S. Leonard, Thomas A. Tenney in Thadious M. Davis. Durham/London: Duke University Press, 1992. 91–102.

Širok, A. »Koča strica TomaKnjiga 2.10 (1954): 462–463.

Šuklje, Rapa. »Obrazi – Richard Wright.« Naša sodobnost 9.4 (1961): 351–357.

Švabič, Lejla. »Huckleberry Finn v novi izdaji z ‘olepšanim’ jezikom.« MMC RTV Slovenija, 5. januar 2011. Dostop: 2. maj 2015. http://www.rtvslo.si/kultura/knjige/huckleberry-finn-v-novi-izdaji-z-olepsanim-jezikom/247895.

Trupej, Janko. »Prevajanje rasističnega diskurza o temnopoltih v slovenščino.« Primerjalna književnost 37.3 (2014): 89–109.

Twain, Mark. Adventures of Huckleberry Finn. Oxford: Oxford University Press, 2008.

– – –. Prigode Huckleberryja Finna. Prevod: Janez Gradišnik. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1962.

– – –. Pustolovščine Huckleberryja Finna. Prevod: Pavel Holeček. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1948.

Van Deburg, William L. Slavery and Race in American Popular Culture. Madison: University of Wisconsin Press, 1984.

van Leuven-Zwart, Kitty M. »Translation and Original: Similarities and Dissimilarities, I.« Target 1.2 (1989): 151–181.

Venuti, Lawrence. The Scandals of Translation. London/New York: Routledge, 1998.

Vermeer, Hans J. »Skopos in naročilo v prevodni dejavnosti.« Prevod: Nike Kocijančič Pokorn. Misliti prevod. Ur. Nike Kocijančič Pokorn. Ljubljana: Študentska založba, 2003. 156–166.

Werlock, Abby H. P. »Vigilante, The.« A John Steinbeck Encyclopedia. Ur. Brian Railsback in Michael J. Meyer. Westport/London: Greenwood Press, 2006. 408–409.

Yarborough, Richard. »Strategies of Black Characterization in Uncle Tom’s Cabin and the Early Afro-American Novel.« New Essays on Uncle Tom’s Cabin. Ur. Eric J. Sundquist. Cambridge: Cambridge University Press, 1986. 45–84.

Young, Elizabeth. Disarming the Nation: Women’s Writing and the American Civil War. Chicago: The University of Chicago Press, 1999.

Zelinsky, Mark in Amy Cuomo. »Southern Drama.« A Companion to the Literature and Culture of the American South. Ur. Richard Gray in Owen Robinson. Malden/Oxford/Victoria: Blackwell Publishing, 2004. 280–296.

Žagar, France. »Pogovornost v izvirniku in prevodu našega romana.« O miših in ljudeh. John Steinbeck. Maribor: Mariborska literarna družba, 2007. 107–109.

Željeznov, Dušan. »Ob dveh Mark Twainovih knjigah v slovenščini.« Mladinska revija 3.10 (1948): 444–445.

Objavljeno
2017-11-01
Rubrike
Razprave