O etiki medkulturnih nesporazumov

  • Daniel Graziadei
Ključne besede: literatura in etika, medkulturnost, kulturna identiteta, implicitni bralec, kulturni nesporazum, sožitje, Ngugi wa Thiong’o, Lakhous, Amara, Chamoiseau, Patrick

Povzetek

Prispevek razvija tezo, da so literarni nesporazumi kognitivni izziv našemu pojmovanju resnic in imajo lahko kot taki osupljive učinke. To se dogaja zlasti tedaj, ko se razkrivanje nesporazuma dotakne implicitnega bralca in preusmeri njegov postopek osmišljanja. Presenečenje, izziv in preverjanje, ki sledijo, nudijo etični potencial za premislek o lastnih postopkih konstruiranja realnosti in resnice ter o predsodkih in stereotipih. Članek obravnava primere iz treh sodobnih romanov; to so Ngugi wa Thiong’o: The Wizard of the Crow (2006), Amara Lakhous: Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio (2008) in Patrick Chamoiseau: L’empreinte à Crusoé (2013). Raziskuje etični potencial literarnih nesporazumov, ki podvajajo nesporazume tako, da najprej vplivajo na like v fiktivnem svetu in nato pa na bralce v njihovih individualnih bralnih dejanjih. Na temelju izbranih primerov lahko sklepamo, da lahko literarni nesporazumi res potencialno zbudijo zbeganost in osuplost, ki terjata revizijo uveljavljenih resnic in postopkov osmišljanja, ki vodijo tako bralne kakor tudi kognitivne procese nasploh.

Literatura

Booth, Wayne C. “Why Banning Ethical Criticism Is a Serious Mistake.” Philosophy and Literature 22.2 (1998): 366–393.

Buell, Lawrence. “What We Talk About When We Talk About Ethics.” The Turn to Ethics. Eds. Marjorie Garber, Beatrice Hanssen, and Rebecca L. Walkowitz. New York: Routledge, 2000. 1–13.

Chamoiseau, Patrick. L’empreinte à Crusoé: récit. Paris: Gallimard, 2012.

Dascal, Marcelo. “Introduction: Some Questions About Misunderstandings.” Journal of Pragmatics 31 (1999): 753–762.

Falkner, Wolfgang. “Misunderstanding and (Mis)Understanding: A Pragmatic Analysis. Paper 0328.” Proceedings of the 16th International Congress of Linguists: Paris. 20–25 July 1997. Ed. Bernard Caron. New York: Elsevier, 1998. 1–16.

Gadamer, Hans-Georg. Truth and Method. Second, Revised Edition – Translation Revised by Joel Weinsheimer and Donald G. Marshall. London: Continuum, 2004.

Griaule, Marcel. Dieu d’eau : Entretiens avec Ogotemmêli. Paris: Fayard, 1966.

Härle, Wilfried. Ethik. Berlin: de Gruyter, 2011.

Iser, Wolfgang. The Act of Reading. A Theory of Aesthetic Response. Baltimore/London: The John Hopkins University Press, 1980 [1978].

Italiano, Federico, and Michael Rössner, eds. Translatio/n: Narration, Media and the Staging of Differences. Bielefeld: transcript, 2012.

Lakhous, Amara. Scontro di civiltà per un ascensore a Piazza Vittorio. Rome: Edizioni e/o 2014 [2006].

– – –. “About Me.” Web. 25 Jan. 2017. http://www.amaralakhous.com.

Lévinas, Emmanuel, and Philippe Nemo. Éthique et Infini : Dialogues avec Philippe Nemo. Paris: Fayard, 2004.

Miller, J. Hillis. The Ethics of Reading. Kant, de Man, Eliot, Trollope, James, and Benjamin. New York [u. a.]: Columbia University Press, 1987.

Nussbaum, Martha C. “Exactly and Responsibly: A Defense of Ethical Criticism.” Philosophy and Literature 22.2 (1998): 343–365.

Pfister, Manfred. The Theory and Analysis of Drama. Translated from the German by John Halliday. Cambridge: Cambridge University Press, 1993 [1988].

Posner, Richard A. “Against Ethical Criticism.” Philosophy and Literature 21.1 (1997): 1–27.

– – –. “Against Ethical Criticism: Part Two.” Philosophy and Literature 22.2 (1998): 394–412.

Roberts, Peter. “Education and the Face of the Other: Lévinas, Camus and (Mis)Understanding.” Educational Philosophy and Theory 45.11 (2013): 1133–1149.

Thiong’o, Ngugi wa. Decolonising the Mind: The Politics of Language in African Literature. London: Heinemann, 1986.

– – –. Wizard of the Crow. London: Vintage Books, 2007.

United Nations General Assembly. “Universal Declaration of Human Rights.” United Nations (1948). Web. 15. Dec. 2016.

Yus Ramos, Francisco. “Towards a Pragmatic Taxonomy of Misunderstanding.“ Revista Canaria de Estudios Ingleses 38 (1999): 217–239.

Zapf, Hubert. “Literary Ecology and the Ethics of Texts.” New Literary History 39.4 (2008): 847–868.

Objavljeno
2017-11-02