Kneza, mesti: motiv kenoze pri Hölderlinu in Dostojevskem

  • Milosav Gudović
Ključne besede: literatura in religija, Hölderlin, Friedrich, Dostojevski, Fjodor Mihajlovič, Holbein, Hans, pesniška podoba, Jezus Kristus, kenoza

Povzetek

Prispevek se posveča religiozno-filozofskemu krogu motivov pozne Hölderlinove himne »Slovesnost miru« (»Friedensfeier«), katerega središče pripade Kristusu kot »Knezu slavja« (Fürst des Festes). Do ene izmed mogočih razjasnitev te pesniške podobe lahko pridemo ob primerjalnem branju Dostojevskega. Tudi glavnemu junaku romana Idiot, Levu Nikolajeviču Miškinu, pisatelj dodeli vlogo kneza. Naša razlaga skuša tej zunanji in naključni bližini dveh umetniških figur, ki sta izoblikovani v različnih literarno-miselnih okvirih, pridružiti še neko skupno, bistveno potezo: literarno osmislitev kenotičnega deja Boga in človeka. Naslovni izraz »mesti« je izposojen iz istoimenske knjige Sergija Bulgakova (Dva grada).

Literatura

Bulgakov, Sergij. Agnec Božij. Moskva: Obščedostupnyj pravoslavnyj universitet o.p. Aleksandrom Menem, 2000.

– – –. Dva grada. Issledovanija o prirode obščestvennyh idealov. Sankt Peterburg: Russkij hristianskij gumanitarnyj istitut, 1997.

Dostojevski, Fjodor. Idiot. Roman v štirih delih. Prevedel Janko Moder. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1979.

– – –. Sobranie sočinenii. Idiot. Moskva: Mir knigi, 2008.

Epštejn. Mihail. Ot znanija – k tvorčestvu. Moskva in Sankt Peterburg: Centr gumanitarnih iniciativ, 2016.

Gregor iz Nise. O Mojzesovem življenju. O devištvu. Prevedel Jan Peršič. Ljubljana: KUD Logos, 2017.

Hölderlin, Friedrich. Übersetzungen. Philosophische Schriften. Weimar: Erich Lichtenstein, 1922.

– – –. Lirika. Prevedel Niko Grafenauer. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1978.

– – –. Hiperion. Prevedel Matej Šetinc. Ljubljana: Nova revija, 1998.

– – –. Pozne himne. Prevedel Vid Snoj. Ljubljana: KUD Logos, 2006.

Jünger, Ernst. »Über die Linie«. Anteile: Martin Heidegger zum 60. Geburtstag. Frankfurt ob Majni: Klostermann, 1950.

– – –. Na zidu časa. Prevedel Alfred Leskovec. Ljubljana: Slovenska matica, 2017.

Kasatkina, Tatjana. Svjaščennoe v povsednevnom. Moskva: Institut mirovoj literatury RAN, 2015.

Williams, Rowan. Dostoevsky: Language, Faith and Fiction. London: Continuum, 2009.

Snoj, Vid. »Eshatološki mir v Vergilijevi četrti eklogi in Hölderlinovi ‘Slovesnosti miru’«. Primerjalna književnost 38.1 (2015): 187–196.

Szondi, Peter. Študije o Hölderlinu. S traktatom o filološkem spoznanju. Prevedel Aleš Košar. Ljubljana: LUD Literatura, 2007.

Vattimo, Gianni. After Christianity. New York: Columbia University Press, 2002.

Objavljeno
2018-05-31