Orpheus pro quolibet sapiente et eloquente: stranpota v srednjeveških interpretacijah mita o humanizaciji človeštva

Avtorji

  • Sonja Weiss

Ključne besede:

srednjeveška književnost, antična mitologija, interpretacija, Ovidij, Orfej, Evridika, alegorija, humanizacija

Povzetek

Prispevek se osredotoča na vlogo Orfejevega lika pri srednjeveških avtorjih, ki so dva najbolj znana motiva tega mita (Orfejevo in Evridikino ljubezensko zgodbo ter pevčev vpliv na živo in neživo naravo) razlagali v okviru človekove kulturne zgodovine in njegovega duhovnega razvoja, pri čemer so se opirali na interpretacijsko tradicijo, ki sega že v zgodnjo antiko. Razmah moralistične interpretacije Ovidija v srednjem veku je dodatno poudaril etično komponento Orfejevega lika. V vseh teh interpretacijah je pesnik/pevec nedvomno nosilec kulturno-civilizacijskega napredka in pod vplivom krščanskih vzporednic celo odrešitelj človeštva. A povezanost orfiškega gibanja tako z dionizičnimi obredi kot z Apolonovim kultom je liku mitičnega pevca že od antike dalje dajala ambivalenten značaj; dvoumje glede njegove vloge civilizatorja človeštva pa ostaja nerazrešeno tudi pri poznejših avtorjih, še posebej v razlagah, ki se dotikajo Orfejevega odnosa do Evridike, pomena obeh likov in vprašljivega uspeha oziroma neuspeha Orfejevega spusta v podzemlje.

Literatura

Atkinson, J. Keith. »Medieval French and Latin Interpretations of Boetius’ Consolatio Philosophiae, Book III, Metre xii, vv. 49–51«. L’offrande du cœur: Medieval and Early Modern Studies in Honour of Glynnis Cropp. Ur. Margaret Burrell in Judith Grant. Christchurch: Canterbury University Press, 2004: 61–72.

Bernabé, Alberto, ur. PEG II: Orphicorum et Orphicis similium testimonia et fragmenta. München: K.G. Saur, 2005.

Boynton, Susan. »The Sources and Significance of the Orpheus Myth in ‘Musica Enchiriadis’ and Regino of Prüm’s ‘Epistola de harmonica institutione’«. Early Music History 18 (1999): 47–74.

Bremmer, Jan. »Orpheus: From Guru to Gay«. Orphisme et Orphée : en l’honneur de Jean Rudhardt. Ur. Philippe Borgeaud. Ženeva: Librairie Droz S.A., 1991: 13–30.

Brown, Malcolm Kenneth, prev. The Narratives of Konon. München: K.G. Saur, 2002.

Cedilnik, Alenka. »Izobrazba kot pot do najvišjih moralnih vrednot: Plutarhov pogled na vzgojo in izobraževanje«. Keria: Studia Latina et Graeca 19.2 (2017): 19–38.

Delgado, Ramito Gonzáles: »Interpretaciones alegóricas del mito de Orfeo y Eurídice por Fulgencio y Boecio y su pervivencia en la Patrologia Latina«. Faventia 25.2 (2003): 7–35.

Friedman, John Block. Orpheus in the Middle Ages. Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1970.

Ghisalberti, Fausto. »Arnolfo d’Orleans, un cultore di Ovidio nel secolo XII«. Memorie dell Istituto Lombardo di Scienze e Lettere 24 (1932): 157–234.

– – –. Integumenta Ovidii: poemetto inedito del secolo XIII. Milano: Principato, 1933.

– – –. »Giovanni del Virgilio espositore delle Metamorfosi«. Giornale dantesco 34 (1933): 1–110.

Graf, Fritz. »Orpheus: A Poet Among Men«. Interpretations of Greek Mythology. Ur. Jan Bremmer. London: Routledge, 1990: 80–106.

Hatinguais, Jacqueline. »En marge d’un poème de Boèce : l’interprétation allégorique du mythe d’Orphée par Guillaume de Conches«. Association Guillaume Budé : Congrès de Tours et de Poitiers, actes du Congrès. Pariz: Société d’édition Les Belle Lettres, 1954: 285–289.

Irwin, Eleanor. »The Songs of Orpheus and the New Song of Christ«. Orpheus: The Metamorphoses of a Myth. Ur. John Warden. Toronto: University of Toronto Press, 1982: 51–62.

Jaeger, C. Stephen. »Orpheus in the Eleventh Century«. Mittellateinisches Jahrbuch 27 (1992): 141–168.

Lee, M. Owen. Virgil as Orpheus: A Study of the Georgics. New York: SUNY, 1996.

LIMC = Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae. Zürich: Artemis, 1981–1997.

Lutz, Cora Elisabeth, ur. Iohannis Scotti Annotationes in Marcianum. Cambridge, MA: Medieval Academy of America, 1939.

– – –. Remigii Autissiodorensis Commentum in Martianum Capellam Libri III–IX. Leiden: Brill, 1965.

Nauta, Lodi, ur. Gvillelmi de Conchis Glossae super Boetium. Corpus Christianorum, Continuatio medievalis 158. Turnhout: Brepols, 1999.

Reynolds, William Donald. The Ovidius Moralizatus of Petrus Berchorius: An Introduction and Translation. Urbana: Illinois, 1971 (doktorska disertacija).

Robbins, Emmet. »Famous Orpheus«. Orpheus: The Metamorphoses of a Myth. Ur. John Warden. Toronto: University of Toronto Press, 1982: 3–23.

Schmid, Hans, ur. Musica et scolica enchiriadis una cum aliquibus tractatulis adiunctis. Bayerische Akademie der Wissenschaften, Veröffentlichungen der Musikhistorischen Kommission, Band 3. München: C. H. Beck, 1981.

Segal, Charles. Orpheus. The Myth of the Poet. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1989.

Pepin, Ronald E., ur. The Vatican Mythographers. New York: Fordham University Press, 2008.

Vieillefon, Laurence. La figure d’Orphée dans l’antiquité tardive. Pariz: De Boccard, 2003.

Vicari, Patricia. »Orpheus among the Christians«. Orpheus: The Metamorphoses of a Myth. Ur. John Warden. Toronto: University of Toronto Press, 1982: 63–83.

Ziegler, Konrat. »Orpheus«. RE 18 (1939): 1200–1316.

Prenosi

Objavljeno

2018-06-24