Kaj Slovenci počnemo z ameriško poezijo?

  • Irena Novak Popov
Ključne besede: sodobna slovenska poezija, ameriška poezija, prevajanje, prevodi v slovenščino, literarni vplivi, medliterarni transfer, Škrjanec, Tone, Čučnik, Primož, Podlogar, Gregor, Pepelnik, Ana

Povzetek

V zadnjih štirih desetletjih se je interes za ameriško poezijo zelo povečal: prevajamo klasike sodobne ameriške poezije, začenši z W. Whitmanom in W. C. Williamsom, nato W. Stevensa, pesnike beat generacije in newyorške šole, vse do mlajših, še ne kanoniziranih, pri čemer so prevajalci večinoma sami pesniki in pogosto tudi pisci uvodnih predstavitev. Pesniki, ki so v 90. letih 20. stoletja slovensko poezijo usmerili v postmodernizem in jo sproščali disidentske dediščine elitnega modernizma, so si prisvajali in na domače razmere prilagajali subjektove drže, pesniške postopke, motivno-tematske, žanrske in jezikovne izbire (odprtost, pogovorni jezik, pripovedovanje osebne zgodbe, vključevanje popularne kulture, medijev in glasbe, urbana resničnost), ki jih je uveljavila določena ameriška poezija, ter z njimi prenavljali domačo tradicijo. Namesto raziskave »vplivov« je s teorijo intertekstualnosti predstavljen način odzivanja, individualnega presnavljanja in preoblikovanja impulzov iz ameriške poezije v prijateljsko povezanem krogu ljubljanskih pesnikov Toneta Škrjanca, Primoža Čučnika, Gregorja Podlogarja in Ane Pepelnik. Njihove dinamične podobe izhajajo iz subjektivnega doživljanja urbane resničnosti, ki preplavlja govorca, do sodobnih družbenih pojavov imajo kritičen in ironičen odnos, igrivo eksperimentirajo z jezikom, posnemajo govorjeni jezik ter duhovito preoblikujejo prevzete modele. Prisvajanje tujega poteka skozi filter avantgardnih postopkov (kolažiranje), filozofijo nedoločenosti, časovno odvijanje glasbe ali pa ga spreminjajo v gradivo recikliranja (remakea).

Literatura

Ashbery, John. »At the North Farm«. Splet. 17. september 2019.

Cage, John. »Kompozicija kot proces. III. Komunikacija«. Literatura 16.151–152 (2004). 163–179.

– – –. Silence. Lectures and Writings. Middletown: Wesleyan University Press, 1961.

Čučnik, Primož. Ritem v rôkah. Ljubljana: LUD Literatura, 2002.

– – –. »Pet taktov za medmet in skladatelja«. Literatura 16.151–152 (2004). 140–153.

– – –. Akordi. Ljubljana: LUD Šerpa, 2004.

– – –. Nova okna. Ljubljana: LUD Literatura, 2005.

– – –. »Zame se pesem vedno dogaja vsaj med dvema pesmima«. Literatura 17.169–170 (2005). 61–84.

– – –. Delo in dom. Ljubljana: LUD Literatura, 2007.

– – –. Spati na krilu: eseji, kritike, fragmenti. Ljubljana: LUD Literatura, 2008.

– – –. Kot dar. Ljubljana: LUD Šerpa, 2010.

– – –. »Postavitev v središče in pridobivanje distance«. Literatura 30.329–330 (2018). 187–207.

– – –. »Trije Američani: Walt Whitman, Wallace Stevens, John Ashbery«. Literatura 30.329–330 (2018). 101–186.

Čučnik, Primož, ur. ASKLOP, poljska poezija nazaj: antologija novejše poljske poezije. Ljubljana: LUD Šerpa, 2005.

Čučnik, Primož, Gregor Podlogar in Žiga Kariž. Oda na manhatnski aveniji. Ljubljana: LUD Šerpa, 2003.

Dović, Marijan. Sistemske in empirične raziskave literature. Ljubljana: Založba ZRC, 2004.

Even-Zohar, Itamar. »Polysystem Studies«. Poetics Today 11.1 (1990). Splet. 14. september 2019.

Niżyńska, Joanna. »The Impossibility of Shrugging One’s Shoulders: O’Harists, O’Hara, and Post-1989 Polish Poetry«. Slavic Review 66.3 (2007). 463–483.

Novak Popov, Irena. Novi sprehodi po slovenski poeziji. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2014.

O’Hara, Frank. Srce v žepu. Izbor in prevod Tone Škrjanec in Primož Čučnik. Ljubljana: ŠKUC, 2002.

Osojnik, Iztok. »Dom in svet – Poezija zunaj pošastne fantazmatske zgodovine ‘podobe slovenskega plemena’«. Pagode na veter. Ljubljana: Društvo Apokalipsa, 2001. 99–123.

Pepelnik, Ana. Ena od variant, kako ravnati s skrivnostjo. Ljubljana: LUD Literatura, 2007.

– – –. Utrip oranžnih luči na semaforjih. Ljubljana: LUD Literatura, 2009.

– – –. Pod vtisom. Ljubljana: LUD Šerpa, 2015.

– – –. Tehno. Ljubljana: LUD Šerpa, 2017.

Podlogar, Gregor. Milijon sekund bliže. Ljubljana: LUD Literatura, 2006.

– – –. Vesela nova ušesa. Ljubljana: LUD Šerpa, 2010.

– – –. »Vzeto iz žepa: pet pesnikov, ki hodijo z mano.« Poetikon 9.47–48 (2013). 200–203.

Semolič, Peter. »Predstavitev knjige« [spremno besedilo na zavihkih ščitnega ovitka]. Tone Škrjanec. Sladke pogačice. Ljubljana: LUD Literatura, 2015.

Slovene Sampler: Cucnik, Pepelnik, Podlogar, Salamun, Skrjanec. Ugly Duckling Presse. Splet. 21. avgust 2019.

Stevens, Wallace. Planet na mizi: izbrane pesmi. Izbor, prevod, opombe in spremna beseda Veno Taufer. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2000.

Šalamon, Samo. Prevajanje ameriške poezije po letu 1990 in njen vpliv na mlajšo slovensko poezijo po letu 1990. Disertacija. Ljubljana: Oddelek za anglistiko FF, 2012.

Škrjanec, Tone. Pagode na veter. Ljubljana: Društvo Apokalipsa, 2001.

– – –. Duh želve je majhen in zelo star. Ljubljana: KUD France Prešeren Trnovo, 2009.

– – –. V zraku so šumi: izbrane in zelo stare pesmi. Ljubljana: LUD Šerpa, 2012.

– – –. Sladke pogačice. Ljubljana: LUD Literatura, 2015.

Tinjanov, Jurij. »O literarni evoluciji«. Ruski formalisti. Ur. Drago Bajt in Aleksander Skaza. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1984. 118–130.

Vovk, Urban. »Za temi besedami ni tišine« [spremno besedilo na zavihkih ščitnega ovitka]. Gregor Podlogar. Milijon sekund bliže. Ljubljana: LUD Literatura, 2006.

Williams, William Carlos. »The Orchestra«. Poetry 81.3 (1952). 159–162.

Rubrike
Tematski sklop