Oplajajoče izmenjave

  • Richard Jackson
Ključne besede: slovenska poezija, ameriška poezija, medsebojno oplajanje, jaz in svet, enost, Wordsworth, William

Povzetek

Prispevek izhaja iz poetičnega koncepta enosti jaza in sveta, kot ga je skozi Coleridgeevo branje nemških romantičnih filozofov izoblikoval pesnik William Wordsworth. Ta v svoji pesnitvi »Preludij« zavrača preprosti materializem in preprosti spiritualizem, podobno kot je Schelling zavrnil skrajni stališči, da poduhovljeni jaz ustvari svet ali da materialni svet ustvari jaz. Wordsworth trdi, da so stvari pol ustvarjene in pol zaznane, med svetom in jazom pa prihaja do oplajajočih izmenjav. Ideja o enosti, o zlivanju notranjosti in zunanjosti, zaznanega in zaznavajočega, je vplivala na številne različne pesnike. V članku primerjam različne načine videnja, ki skušajo razkriti omenjeno enost, in sicer pri slovenskih pesnikih, kot so Prešeren, Kosovel, Detela in Osojnik na eni strani, ter pri Jamesu Wrightu, Mary Oliver, Joan Murray, Wallacu Stevensu in Marku Strandu med ameriškimi pisatelji. Vprašanje vpliva je vsaj dvoumno, toda kar nakazujem, je določena podobnost, za katero se zdi, da izhaja iz dejanja, ki svet raziskuje skozi pisanje.

Literatura

Bowie, Andrew. “Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling.” The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2016 Edition). Ed. Edward N. Zalta.

Detela, Jure. Moss and Silver. Trans. Raymond Miller and Tatjana Jamnik. Brooklyn: Ugly Duckling Press, 2018.

Folsom, Ed, and Merrill Christopher, eds. Walt Whitman: Song of Myself with a Complete Commentary. Iowa City: University of Iowa Press, 2016.

Graziano, Frank, ed. Strand: A Profile. Tucson: Grilled Flowers Press, 1979.

Jackson, Richard. “Metaphysical Personal: Ecological Thinking in the Poetry of Jure Detela and W. S. Merwin.” Ecology Through Poetry: The Right to Live. Eds. Jelka Kernev Štrajn, Iztok Osojnik and Darja Pavlič. Mumbai: Sampark, 2013.

Kosovel, Srečko. Integrals. Trans. Phillip Burt, Katarina Jerin and Nike Pokorn. Ljubljana: Slovene Writers’ Association, 1998.

McClatchy, J. D. The Vintage Book of Contemporary American Poetry. New York: Vintage, 2003.

Murray, Joan. Drafts, Fragments and Poems. Ed. John Ashbery. New York: NYRB, 2017.

Oliver, Mary. Devotions: The Selected Poems of Mary Oliver. New York: Penguin Press, 2017.

Osojnik, Iztok. “Sheaf of Poems from May June 2018.” Typescript.

– – –. Wagner. Mumbai: Sampark, 2016.

Prešeren, France. Poems/Pesmi. Trans. Tom Priestly and Henry Cooper. Kranj: Kranj Municipality, 2001.

Stevens, Wallace. Collected Poems and Prose. Eds. Frank Kermode and Joan Richardson. New York: Library of America, 1997.

Strand, Mark. Collected Poems. New York: Knopf, 2014.

Wordsworth, William. Poetical Works. Ed. Ernest De Selincourt. London: Oxford University Press, 1971.

– – –. The Prelude: Four Texts. Ed. Jonathan Wordsworth. New York: Penguin Classics, 1995.

Wright, James. Above the River: The Complete Poems. New York: Farrar, Straus and Giroux, 1990.

Žižek, Slavoj. The Indivisible Remainder: Essays on Schelling and Related Matters. London: Verso, 1996.

Rubrike
Tematski sklop