Nevidne vezi: proučevanje povezav med poezijo Jean Valentine in Mete Kušar

  • Barbara Siegel Carlson
Ključne besede: slovenska poezija, ameriška poezija, primerjalne študije, Kušar, Meta, Valentine, Jean, poetika nevidnega, feminizem

Povzetek

Epigraf »A pencil / for a wing bone« (»Svinčnik / za lopatico«) v pesniški zbirki Break the Glass pesnice Jean Valentine (gre za verz Lorine Neidecker) spodbuja k razmisleku o tem, kako pisanje omogoča transcendenco. Podobno v svojem delu Meta Kušar razčeše zvezde z glavnikom in nato najde »zaveznika / počesanega / v tej votli deželi«. Pesnici, ki prihajata iz dveh po velikosti tako različnih držav, kot sta ZDA in Slovenija, in na kateri so vplivale ikone, kot sta Emily Dickinson in Marina Cvetajeva, sta ustvarili intimne in duhovno oplajajoče prostore, v katerih se zavest sreča s sublimnostjo. Avtorica se osredotoča na pogled Kušarjeve, da je Heraklit učitelj, ki »je razumel, da so nevidne vezi močnejše od vidnih«, ter proučuje tematske, literarne in slogovne povezave med tema dvema literarnima zvezdama, pa tudi nekatere razlike pri ustvarjanju poetike nevidnega, ki osvetljuje skrivnostno podzemlje človeške duše med obvladovanjem politične, filozofske in etične sfere sodobnega obstoja.

Literatura

Beckerman, Gal. “Disappearing Acts.” New York Times Book Review 24.2 (2019). 20.

Buber, Martin. I and Thou. Trans. Walter Kaufman. New York: Scribner, 1970.

Carlson, Barbara Siegel, and Richard Jackson, eds. A Bridge of Voices. Chattanooga, TN: Kindle, 2017.

Carr, Julie. “On Saying No: Valentine and Dickinson Break the Glass.” Jean Valentine: This-World Company. Kazim Ali and John Hoppenthaler, eds. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2012. 223–233.

Dickinson, Emily. Collected Poems. Ed. R. W. Franklin. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999.

Edwards, Stevie. “A Room Without Men: Toward Outlining a Feminist Perspective.” The Writer’s Chronicle (February 2019). 54–62.

Kušar, Meta. This Hollowed-Out-Place That Barely Exists. Featured translation chapbook. Mid-American Review (2016). 67–83.

– – –. Ljubljana. Trans. Ana Jelnikar and Stephen Watts. Todmorden: Arc, 2010.

Merton, Thomas. Seeds of Destruction. New York: Farrar, Straus and Giroux, 1964.

Repar, Stanislava Chrobáková. “Three Times on the Royal Road.” The Voice in the Body. Ljubljana: Slovene Writers’ Association, 2005. 173–192.

Rinpoche, Sogyal. Tibetan Book of Living and Dying. New York: HarperCollins, 1993.

Selbie, Joseph. The Physics of God. Newburyport, MA: New Page Books, 2018.

Valentine, Jean. Shirt in Heaven. Port Townsend, WA: Copper Canyon Press, 2015.

– – –. Break the Glass. Port Townsend, WA: Copper Canyon, 2010.

– – –. Little Boat. Middletown, CT: Weslyan University Press, 2007.

– – –. The Door in the Mountain. Middletown, CT: Weslyan University Press, 2004.

Tranströmer, Tomas. The Great Enigma. Trans. Robin Fulton. New York: New Directions, 2006.

Tsvetaeva, Marina. Dark Elderberry Branch. A Reading by Ilya Kaminsky and Jean Valentine. Farmington, ME: Alice James Books, 2012.

Rubrike
Tematski sklop