Prevajanje ideoloških referenc: primer Alana Forda

  • Ana Beguš
Ključne besede: literarni prevod, priredba, cenzura, samocenzura, ideologija, italijanska književnost, strip, Alan Ford, prevodi v hrvaščino

Povzetek

Članek analizira prevajanje ideoloških referenc v treh številkah italijanskega stripa Alan Ford. Strip je v hrvaščino prevedel Nenad Brixy, prevajalec, pisec in urednik pri zagrebškem časopisu Vjesnik, ki je tudi predlagal njegovo objavo v hrvaščini. Brixyjev prevod, ki je v nekdanji Jugoslaviji postal legendaren predvsem zaradi humorja, je relativno svoboden in prej kulturna priredba kot zvest prevod. Analiza treh izbranih epizod kaže, da so vse ideološke reference v dveh epizodah, ki so bile objavljene v istem zaporedju kot v italijanskem izhajanju, prirejene, medtem ko je prevod tretje analizirane številke, Formule, ki je bila objavljena šele kasneje, znatno bolj dobeseden, zato ga ne moremo pripisati Brixyju, četudi je v kolofonu tudi pri tej številki naveden kot njegov prevajalec.

Literatura

Alan Ford: piratska izdanja. Splet. 27. 8. 2020.

Alan Ford: cenzura. Splet. 27. 8. 2020. .

Baker, Mona. »Reframing Conflict in Translation«. Critical Readings in Translation Studies. Ur. Mona Baker. London: Routledge, 2010. 113–129.

Bourdieu, Pierre. Language and Symbolic Power. Cambridge: Polity Press, 1991.

Buh, Aleksander. Zasebna komunikacija, september in oktober 2017.

Crespo, Itziar. Translating in a Nationalistic Context: Censorship in Translation under Franco. Manchester: University of Manchester, 1999.

Džamić, Lazar. Cvjećarnica u Kući cvijeća: kako smo usvojili i živeli Alana Forda. Zagreb: Jesenski i Turk, 2012.

Gržina, Hrvoje. »Semiotička analiza mediju stripa svojstvenih vizualnih elemenata u Alanu Fordu Maxa Bunkera i Magnusa«. Medijske studije 5.10 (2014): 19–35.

Hatim, Basil in Ian Mason. The Translator as Communicator. London: Routledge, 1997.

Kuhiwczak, Piotr. »Translation Studies Forum: Translation and Censorship«. Translation Studies 4.3 (2011): 358–373.

Lehmann, Eric. Le ali del potere: la propaganda aeronautica nell’Italia fascista. Torino: UTET, 2010.

Pokorn Kocijančič, Nike. Post-Socialist Translation Practices: Ideological Struggle in Children’s Literature. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, 2012.

Mason, Ian. »Discourse, Ideology and Translation«. Critical Readings in Translation Studies. Ur. Mona Baker. London: Routledge, 2010. 84–95.

Horvat, Marjan. »Lazar Džamić: pisec knjige o fenomenu stripa Alan Ford, ki je obnorel samo nekdanjo Jugoslavijo: zakaj samo njo?: kulisa za razumevanje balkanske mentalitete«. Mladina 9 (27. februar 2015): 80–81.

Patruno, Camilla. »Alan Ford: il piu’ amato dagli Slavi«. Splet. 27. 8. 2020.

Rakezić, Saša [Aleksandar Zograf]. »Alan Ford: Big in the Balkans«. Splet. 27. 8. 2020.

Rundle, Christopher. Publishing Translation in Fascist Italy. Bern: Peter Lang, 2010.

Secchi, Luciano [Max Bunker]. Alan Ford: Una gita a San Guerreta. Milano: Mondadori, 2014.

Secchi, Luciano [Max Bunker]. Alan Ford: Un voto per Notax. Milano: Mondadori, 2014.

Secchi, Luciano [Max Bunker]. Alan Ford: Formule. Milano: Mondadori, 2014.

Secchi, Luciano [Max Bunker], in Roberto Raviola [Magnus]. Formule. Prevedel Nenad Brixy. Zagreb: Strip-agent, 2004.

Secchi, Luciano [Max Bunker], in Roberto Raviola [Magnus]. Ucviljeni diktator. Prevedel Nenad Brixy. Zagreb: Strip-agent, 2004.

Secchi, Luciano [Max Bunker], in Roberto Raviola [Magnus]. (Ne) glasajte za Notaxa. Prevedel Nenad Brixy. Zagreb: Strip-agent, 2004.

Seruya, Teresa in Maria Lin Moniz, ur. Translation and Censorship in Different Times and Landscapes. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2008.

Sherry, Samantha. »Censorship in Translation in the Soviet Union: The Manipulative Rewriting of Howard Fast’s Novel The Passion of Sacco and Vanzetti«. Slavonica 16.1 (2010): 1–14.

Sherry, Samantha. Discourses of Regulation and Resistance: Censoring Translation in the Stalin and the Khruschev Era in the Soviet Union. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2015.

Skubic, Andrej E. Obrazi jezika. Ljubljana: Študentska založba, 2006.

Sturge, Kate. »A Danger and a Veiled Attack: Translating into Nazi Germany«. The Practices of Literary Translation: Constraints and Creativity. Ur. Jean Boase-Beier in Michael Holman. Manchester: St Jerome Publishing, 1999. 135–146.

Tan, Zaixi. »Censorship in Translation: The Case of the People’s Republic of China«. Neohelicon 42.1 (2015): 313–339.

Tymoczko, Maria. »Censorship and Self-Censorship in Translation: Ethics and Ideology, Resistance and Collusion«. Translation and Censorship. Ur. Eiléan Ní Chuilleanáin, Cormac Ó Cuilleanáin in David Parris. Dublin: Four Courts Press, 2009. 24–45.

Venuti, Lawrence. The Translator’s Invisibility. London: Routledge, 1995.
Objavljeno
2020-09-09
Rubrike
Razprave