Mitološke transformacije v pesmi »The Tyger« Williama Blaka in v ciklu »Tu je bil tiger« Gregorja Strniše

  • Dušan Živković
Ključne besede: angleška poezija, Blake, William, slovenska poezija, Strniša, Gregor, mitopoetika, živalski liki, tiger, mitološke preobrazbe

Povzetek

V članku so analizirane osnove, procesi in funkcije mitoloških transformacij v pesmi »The Tyger« Williama Blaka in v ciklusu pesmi »Tu je bil tiger« Gregorja Strniše. Preučene so podobnosti in posebnosti Blakovih poetičnih značilnosti v primerjavi z zgradbo Strniševega mitopoetskega sveta, njuni skupni mitološki viri, pa tudi specifičen odnos med romantičnimi vizijami Williama Blaka in Strniševo moderno perspektivo. Obravnavani so naslednji vidiki: 1. splošne poetske odlike; 2. analiza simbolnih sistemov; 3. narava in funkcija prostorsko-časovnih odnosov; in 4. značaj mitopoetske slike tigra v iskanju spoznanj božanskega smisla, večnosti, minljivosti in smrti. Poleg poudarjanja pomena mističnih tendenc Williama Blaka je cilj tega prispevka pokazati, da tudi poezija Gregorja Strniše pripada vrhovom svetovne književnosti, in sicer kot originalna poetska vizija, ki je ustvarila inovacije v kontekstu modernih mitoloških transformacij.

Literatura

Albert, Edward. History of English Literature. Oxford; New York: Oxford University Press, 1979.

Alighieri, Dante. Divine Comedy ‒ Inferno. Trans. Henry Wadsworth Longfellow. Creative Commons, 2008. Web. 15 Dec. 2019.

Arsenijević Mitrić, Jelena. “Prevazilaženje modela binarnih opozicija u pesništvu Vilijama Blejka.” Uzdanica 12.2 (2015): 27–43.

Blake, William. Collected Poems. London; New York: Taylor and Francis e-Library, 2005. Web. 15 Dec. 2019.

Chevalier, Jean, and Alain Gheerbant. Rečnik simbola. Trans. Pavle Sekeruš, Kristina Koprivšek and Isidora Gordić. Novi Sad: Stylos Art and Izdavačka kuća Kiša, 2013.

Damon, S. Foster. A Blake Dictionary: The Ideas and Symbols of William Blake. New Hampshire: Dartmouth College Press, 2013.

Eliot, Thomas Stearns. Selected Essays. London: Faber & Faber, 1951.

Ferber, Michael. A Dictionary of Literary Symbols. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

Ferluga Petronio, Fedora. “Relativnost vremena i prostora u hrvatskoga pjesnika Nikole Šopa i slovenskog pjesnika Gregora Strniše.” Filozofska istraživanja 26.3 (2006): 661–72.

Frye, Herman Northrop. Fearful Symmetry: A Study of William Blake. Princeton: Princeton University Press, 1969.

Gawlak, Monika. Świat poetycki Gregora Strnyšy. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012.

Gilroy, John. “Extended Commentary: Blake, ‘Tyger’ (Songs of Experience, 1794).” yorknotes. Web. 12 Dec. 2019.

Homer. The Odyssey. Trans. Robert Fitzgerald. New York: Anchor Press/Doubleday Gu4en City, 1974.

Jung, Carl Gustav. Man and His Symbols. New York: Doubleday, 1988.

Juvan, Marko. History and Poetics of Intertextuality. Trans. Timothy Pogačar. West Lafayette: Purdue University Press, 2008.

Juvan, Marko. “Peripheral Modernism and the World-System: Slovenian Literature and Theory of the Nineteen-Sixties (Periferni modernizem in svetovni sistem: slovenska književnost in teorija šestdesetih let 20. stoletja).” Slavica Tergestina 23.2 (2019): 169‒198.

Levi-Strauss, Claude. Totemism. Trans. Rodney Needham. London: Merlin Press, 1991.

Kontrec, Anita. “Koncepcija nevinosti i iskustva u pesništvu Vilijema Blejka.” Književna smotra 56 (1984): 71–78.

Langer, Suzan. Poiesis: nova kritika. Beograd: Prosveta, 1973.

Matović, Milan. Blejkova dijalektika u Pesmama nevinosti i iskustva. Master thesis. Kragujevac: FILUM, 2018.

Nietzsche, Friedrich. The Birth of Tragedy. Trans. Ian C. Johnston. Malaspina: Malaspina University-College, 2003. Blackmask Online. Web. 20 Dec. 2019.

Nozedar, Adele. The Element Encyclopedia of Secret Signs and Symbols: The Ultimate A–Z Guide from Alchemy to the Zodiac. New York: Harper Collins, 2009.

Powers, Barclay. “Dragon and Tiger, The Hun and Po Souls in Theory and Practice.” integralworld. Web. 12 Dec. 2019.

Schlieper, Reinhold. “William Blake, Philosopher: An Analysis of the Metaphysical System Underlying His Poetry.” cardinalscholar. Web. 11 Dec. 2019.

Snoj, Vid. “The Affirmation of Modernity through the Classical Myth in Slovenian Poetry after the Second World War.” Interlitteraria 13 (2008): 280–291.

Strniša, Gregor. Vesolje. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1983.

Syllabus, MA English/Paper. “About the Poet and His Poetry: William Blake.” ddceutkal. Web. 21 Dec. 2019.

Sypher, Wylie. “The Heresy of William Blake.” nybooks. Web. 15 Dec. 2019.

Virgil, Publius Vergilius Maro. The Aeneid. Trans. Anthony S. Kline. Poetry in Translation, 2002. Web. 21 Dec. 2019.

Vyasa, Dwaipayana Krishna. “The Mahabharata.” Trans. Kisari Mohan Ganguli. holybooks-lichtenbergpress. Web. 15 Dec. 2019.

Živković, Dušan, and Časlav Nikolić. “Moderne mitološke transformacije v pesniškem ciklu ‘Odisej’ Gregorja Strniše.” Slavistična revija 62.4 (2014): 607–619.
Objavljeno
2020-09-09
Rubrike
Razprave