Charles Simic, ameriška poezija in srbska kritična recepcija

  • Bojana Vujin
  • Sonja Veselinović
Ključne besede: ameriška poezija, Simic, Charles, literarna recepcija, literarni vplivi, srbska književnost, prevodi v srbščino

Povzetek

Charles Simic (1938), ameriški pesnik srbskega rodu, že desetletja velja za pomemben del tako ameriške kot srbske pesniške scene, vendar iz različnih vzgibov. V tem članku bomo obravnavali recepcijo Simicevega dela v srbski kritiki, in sicer s preučitvijo prevodov njegove poezije in njeno kritiško interpretacijo. Čeprav Simica nesporno štejemo za avtorja ameriškega literarnega kanona, saj so na njegovo ustvarjalnost vplivali ameriški modernisti in postmodernisti (npr. Williams, Stevens ali Ashbery), se je srbska kritika še nedavno usmerjala predvsem v njegove rodovne korenine in njihov domnevni vpliv na njegovo delo. Po pregledu Simicevih poglavitnih tematskih in kompozicijskih elementov v ameriškem kontekstu ga lahko nedvomno umestimo v ameriško pesniško tradicijo, a obenem ni mogoče spregledati elementov srbske poezije, odločilnih za njegov pesniški razvoj, denimo vplivi Pope, Tadića in Ristovića. Kronološki pregled recepcije Simiceve poezije v Srbiji omogoča prepoznanje političnih in poetoloških razlogov za vključevanje tega ameriškega pesnika v srbsko kulturo.

Literatura

Avramović, Marko. Poezija Aleksandra Ristovića u kontekstu srpskog pesništva druge polovine dvadesetog veka. Doctoral dissertation. Beograd: Filološki fakultet, 2019.

Bergam Pellicani, Marija. “Ludak i dželatova kći.” Čarls Simić. Ludak. Kraljevo: Narodna biblioteka “Stefan Prvovenčani,” 2017. 95–101.

Bruckner, D. J. R. “The Smiles and Chills in the Poetry of Charles Simic.” The New York Times 28 May 1990. Also on web.

Gregson, Ian. Contemporary Poetry and Postmodernism: Dialogue and Estrangement. London: Macmillan Press Ltd, 1996.

Hughes, Ted. “Introduction.” Vasko Popa. Collected Poems: 1943–1976. Manchester: Carcanet, 1977. 1–9.

Kirsch, Adam. “More Than a Laureate.” The New York Sun 6 Aug. 2007. Also on web.

Klemencic, Andrej. “Serbian Roots, American Spirit: An Interview with Charles Simic.” Balkan Insight 25 May 2011. Web.

Neubauer, Alexander, ed. Poetry in Person: Twenty-Five Years of Conversation with America’s Poets. New York: Alfred A. Knopf, 2010.

Orr, David. “Chaos Theory.” [A Review of The Voice at 3:00 A.M. by Charles Simic.] The New York Times 6 Apr. 2003. Also on web.

Penda, Petar, ed. Osam savremenih američkih pjesnika (Eight Contemporary American Poets). Banja Luka, Beograd: Zadužbina “Petar Kočić,” 2008.

Perišić, Miodrag. “Pogovor.” Čarls Simić. Pesme. Beograd: Književne novine, 1989. 83–84.

Pištalo, Vladimir. “Stanar Hotela Nesanica.” Čarls Simić. Hotel Nesanica. Vršac: KOV, 1994. 81–94.

Popović, Bogdan A. “Varljivost vidljivog: Čarls Simić: Kasni poziv.” NIN 14 Feb. 2002: 42–43.

Ratiner, Steven. Giving Their Word: Conversations with Contemporary Poets. Amherst, Boston: University of Massachusetts Press, 2002.

Sansom, Ian. “Smelling of Mice Nests.” The Guardian 2 Apr. 2005. Also on web.

Schmidt, Peter. “White: Charles Simic’s Thumbnail Epic.” Contemporary Literature 23.4 (1982): 528–549.

Shaw, Robert B. “Charles Simic: An Appreciation.” Charles Simic: Essays on the Poetry. Ed. Bruce Weigl. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2008. 141–147.

Simic, Charles. “Introduction.” Vasko Popa. The Little Box. Trans. Charles Simic. Washington, DC: Charioteer Press, 1970.

Simic, Charles. Izabrane pesme 1965–1982. Trans. David Albahari et al. Beograd: Nolit, 1983.

Simic, Charles. Svet se ne završava: pesme u prozi. Trans. Ljiljana Đurđić. Beograd: Narodna knjiga, 1990.

Simic, Charles. Wonderful Worlds, Silent Truth: Essays on Poetry and a Memoir. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1990.

Simic, Charles. Avenija Amerika. Trans. Ivan V. Lalić. Vršac: KOV, 1992.

Simic, Charles. Hotel Nesanica. Trans. Vladimir Pištalo. Vršac: KOV, 1994.

Simic, Charles. Kasni poziv: izabrane pesme. Trans. Marija Knežević. Beograd: Otkrovenje, 2001.

Simic, Charles. “The Renegade.” The New York Review of Books 20 Dec. 2007. Web.

Simic, Charles. Iščekujući presudu: izabrane pesme. Trans. David Albahari et al. Beograd: Arhipelag, 2010.

Simic, Charles. New and Selected Poems: 1962–2012. Boston, New York: Houghton Mifflin Harcourt, 2013.

Simic, Charles. “Why Poetry?” [Golden Wreath Award acceptance speech at the Struga Poetry Evenings Festival in August 2017.] Peščanik 9 Sept. 2017. Web.

Šo, Robert B. [Robert B. Shaw]. “Poezija Čarlsa Simića.” Delo 29.7 (1983): 30–37.

Vendler, Helen. Soul Says: On Recent Poetry. Cambridge, Massachusetts, and London: The Belknap Press of Harvard University Press, 1995.

Volkman, Karen. “The World Doesn’t End: Charles Simic’s Spectral Geography.” Harvard Review 13 (1997): 51–54.
Objavljeno
2020-09-09
Rubrike
Razprave