Alpinistična avtobiografija v enem grafu: primer Zaplotnik

  • Jernej Habjan
Ključne besede: literatura in alpinizem, slovenska književnost, alpinistična literatura, Zaplotnik, Nejc: Pot, avtobiografija, kronotop, Buhl, Hermann

Povzetek

Članek umešča Pot, knjigo slovenskega alpinista Nejca Zaplotnika iz leta 1981, v kanon alpinistične avtobiografije, v za ta namen razvit graf tega žanra in v Zaplotnikovo biografijo. Na kanoničnost knjige pokaže s pomočjo omemb, ki jih je deležna v drugih predstavnicah žanra, in s pomočjo citiranosti, ki jih je določen odlomek iz Poti deležen v alpinistični literaturi ter v njeni kritiški in znanstveni refleksiji. Osrednje mesto Zaplotnikove knjige v slovenski alpinistični literaturi, primerljivo z mestom knjige Hermanna Buhla Achttausend drüber und drunter (Nanga Parbat) v svetovnem merilu, članek razlaga s tem, da kronotop Poti realizira celotno pripovedno strukturo svojega žanra. To strukturo v članku rekonstruira graf, utemeljen v opoziciji med vertikalno (paradigmatsko, metaforično) in horizontalno (sintagmatsko, metonimično) potjo. Nazadnje to strukturo članek zasleduje tudi v biografiji Nejca Zaplotnika, ki se je po izidu Poti lotil pisanja reportaže za Teleks in romana Peter Simsen, med katerima (in znotraj katerih) lahko znova odkrijemo strukturo, utemeljeno na opoziciji med vertikalno in horizontalno potjo.

Literatura

Bahtin, Mihail M. »Oblike časa in kronotopa v romanu«. Teorija romana: izbrane razprave. Ur. Aleksander Skaza. Prev. Drago Bajt. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1982. 219–370.

Bradaškja, Matej. »Po nedotaknjenih vulkanih Islandije«. Planinski vestnik 119.12 (2019): 30–34.

Buhl, Hermann. Nanga Parbat. Prev. Lilijana Avčin. Maribor: Obzorja, 1967.

Dolar, Mladen. O glasu. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2003.

Golob, Tadej, in Mire Steinbuch. »S plezalniki, cepinom in peresom: pogovor s Tadejem Golobom«. Planinski vestnik 120.12 (2020): 18–22.

Grošelj, Viki. 40 let mojih soočanj s Himalajo. Ljubljana: Delo, 2015.

Grošelj, Viki. Everest. Radovljica: Didakta, 2009.

Grošelj, Viki. Gola gora: Nanga Parbat, 8125 m. Ljubljana: Planinska zveza Slovenije, 2010.

Grošelj, Viki. Mingma in še sto drugih. Radovljica: Didakta, 2017.

Grošelj, Viki. V prostranstvih črnega granita: Karakorum ’86. Ljubljana (samozaložba), 1987.

Grošelj, Viki. Velikani Himalaje. Ljubljana: Planinska zveza Slovenije, 2013.

Humar, Tomaž. Ni nemogočih poti. Ljubljana: Mobitel, 2001.

Jakobson, Roman. »Dva vidika jezika in dve vrsti afazičnih motenj«. Prev. Zoja Skušek. Lingvistični in drugi spisi. Ur. Rastko Močnik. Prev. Drago Bajt idr. Ljubljana: ŠKUC, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1989. 87–116.

Kobal, Valentina. »Kdor najde pot …: tematski sklop za III. stopnjo tekmovanja za Cankarjevo priznanje«. Slovenščina v šoli 6.1–2 (2001): 52–60.

Kozinc, Željko, Viki Grošelj in Joco Žnidaršič. Pot k očetu: po sledeh Nejca Zaplotnika na Himalajo. Ljubljana: Kmečki glas, 1998.

Kozjek, Pavle. »Tine«. Klic gora. Avtor Tine Mihelič. Ljubljana: Sidarta, 2005. 7–9.

McDonald, Bernadette. Alpski bojevniki. Prev. Gorazd Pipenhaber. Ljubljana: Sidarta, 2016.

Messner, Reinhold. »Geleitwort«. Allein am Nanga Parbat und große Fahrten. Avtor Hermann Buhl. Innsbruck: Steiger. 7–8.

Mezgec, Igor. »Zapis o iskanju vzornika«. Planinski vestnik 117.1 (2017): 29.

Požgaj, Zvonko. Ama Dablam: odsanjane sanje. Ljubljana: Planinska zveza Slovenije, 1998.

Prezelj, Marko. »Inspirations, Part VI: Marko Prezelj«. Alpinist. 23. 4. 2008. Splet. http://www.alpinist.com/doc/web08s/wfeature-inspirations-pot-prezelj. Dostop 2. 1. 2022.

Raztresen, Marjan, in Nejc Zaplotnik. »Nesrečna, malokrat osvojena gora«. Pot: ilustrirana spominska izdaja. Avtor Nejc Zaplotnik. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2009. 225–231.

Romih, Milan. Skozi trave oblakov. Slovenska Bistrica: Climber Milan Romih, 2019.

Romih, Milan. Takrat me počakaj, sonce. Črešnjevec (samozaložba), 1992.

Romih, Milan, in Zvezdana Bercko. »Alpinist Milan Romih: S pravim prijateljem je tudi težka stena malce lažja«. Večer. 23. 2. 2020. Splet. https://www.vecer.com/vecer-v-nedeljo/intervju-alpinist-milan-romih-s-pravim-prijateljem-je-tudi-tezka--stena-malce-lazja-10133046. Dostop 2. 1. 2022.

Romih, Milan, in Mire Steinbuch. »Ljubezen, gore, prijateljstvo: pogovor z Milanom Romihom«. Planinski vestnik 119.12 (2019): 16–19.

S. U. »Zakaj Peter Prevc pogosto citira Nejca Zaplotnika?« Ekipa 24. 10. 4. 2016. Splet. https://ekipa.svet24.si/clanek/drugi-sporti/zimski-sporti/570a0ac1daf83/zakaj-peter-prevc-pogosto-citira-nejca-zaplotnika. Dostop 2. 1. 2022.

Šaver, Boštjan. Nazaj v planinski raj: alpska kultura slovenstva in mitologija Triglava. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2005.

Tomazin, Iztok. Korak do sanj: ameriški dnevnik. Maribor: Obzorja, 1989.

Virk, Tomo. »Potovanje je končano, pot se pričenja (Flisarjev Čarovnikov vajenec kot roman)«. Čarovnikov vajenec. Avtor Evald Flisar. Ljubljana: J. Pergar, 1995. 370–385.

Virk, Tomo, Aleš Bjelčevič in Miran Hladnik. »Življenje na robu ima svoj smisel: pogovor s Tomom Virkom«. Planinski vestnik 121.10 (2021): 16–21.

Zaplotnik, Nejc. Pot. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1981.

Objavljeno
2022-05-17
Rubrike
Tematski sklop