Poezija Williama Butlerja Yeatsa v prevodih Nade Grošelj in Vena Tauferja

  • Urša Strle
Ključne besede: literarni prevod, prevajanje poezije, irska poezija, Yeats, William Butler, prevodi v slovenščino, Taufer, Veno, Grošelj, Nada

Povzetek

Članek obravnava pet pesmi W. B. Yeatsa v primerjavi s prevodi Vena Tauferja in Nade Grošelj. Namen članka je z analizo ritma, verzne oblike in različnih pesniških figur ugotoviti, kako in do kakšne mere so v slovenskih prevodih ohranjeni elementi izvirnika in kaj se je v njih izgubilo – ali dodalo. Ugotovitve potrjujejo dejstvo, da lahko težave pri prevajanju povzročajo odsotnost glagolskih in pridevniških končnic ter raba neosebnih oblik v angleščini; predvsem pa problem predstavljajo polnopomenske enozložnice, ki jih je v angleškem besedišču obilo, njihove slovenske ustreznice pa so pogosto precej daljše. Enoznačnega odgovora na vprašanje, ali naj prevajalec ohrani metrično shemo in okrni vsebino ali pa ohrani vsebinske enote in krši ritmično podobo pesmi, ni, na kar kažejo različni modeli prevajanja poezije. To pa potrjujejo tudi primeri prevodov Nade Grošelj in Vena Tauferja, ki se razhajajo v pristopu glede ritma in vsebine. Kljub razlikam pa oba karseda skrbno ohranjata zvočne značilnosti izvirnika, kar ponuja odgovor, da je zven vsaj v toliki meri zaslužen za končni učinek pesmi kot sama vsebina in ritem.

Literatura

Baldick, Chris. The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms. Oxford; New York, NY: Oxford University Press, 2004.

Caws, Mary Ann. Surprised in Translation. Chicago, IL: University of Chicago Press, 2006.

Dobnik, Nadja, Nada Grošelj in Uroš Mozetič. »Besedna postaja Knjigarne Filozofske fakultete v Ljubljani: O poeziji Williama Butlerja Yeatsa«. Youtube, naložil uporabnik Filozofska fakulteta UL, 27. 3. 2021. Splet. 31. 1. 2021. https://www.youtube.com/watch?v=b9oogPD6SW8.

Grošelj, Nada, prev. Zbrana poezija 1: Lirika 1889–1914. Avtor William Butler Yeats. Ljubljana: Književno društvo Hiša poezije, 2014.

Grošelj, Nada, prev. Zbrana poezija 2: Lirika 1919–1928. Avtor William Butler Yeats. Ljubljana: Književno društvo Hiša poezije, 2015.

Grošelj, Nada, prev. Zbrana poezija 3: Lirika 1933–1939. Avtor William Butler Yeats. Ljubljana: Književno društvo Hiša poezije, 2016.

Holmes, James. »Forms of Verse Translation and the Translation of Verse Form«. Babel 15.1–4 (1969): 195–201.

Jeffares, A. Norman. A New Commentary on the Collected Poems of W. B. Yeats. London; Basingstoke: Macmillan, 1989.

Lefevere, André. Translation, Rewriting and the Manipulation of Literary Fame. London: Routledge, 2016.

Novak, Boris A. Salto Immortale: Študije o prevajanju poezije. 2 knjigi. Ljubljana: Založba ZRC, 2011.

Regardie, Israel. The Golden Dawn: A Complete Course in Practical Ceremonial Magic, Four Volumes in One. St. Paul, MI: Llewellyn Publications, 2003.

Romanets, Maryna. »‘I Cast My Heart into My Rhymes’: William Butler Yeats’s Poetry in Ukrainian Translation«. The Canadian Journal of Irish Studies 20.2 (1994): 53–62.

Ross, David A. Critical Companion to William Butler Yeats: A Literary Reference to His Life and Work. New York, NY: Facts on File, 2009.

Taufer, Veno, prev. William Butler Yeats. Avtor William Butler Yeats. Ljubljana: Založba Mladinska knjiga, 1993.

Vázquez Fernández, Silvia. Translation, Minority and National Identity: The Translation/Appropriation of W. B. Yeats in Galicia (1920–1935). 2013. University of Exeter, doktorska disertacija.

Yeats, William Butler. The Collected Poems of W. B. Yeats. Ware: Wordsworth Editions, 2008.

Objavljeno
2022-05-17
Rubrike
Razprave