Retorika imagizma v filmski poetiki Jeana Cocteauja in Abbāsa Kīyārustamīja: primerjalna študija

  • Mohamad Mosavat
  • Faezeh Mohajeri
Ključne besede: literatura in film, intermedialnost, francoska poezija, perzijska poezija, Cocteau, Jean, Kīyārustamī, Abbās, filmska poetika, imagizem

Povzetek

Članek preučuje skupna imagistična načela dveh filmskih ustvarjalcev-pesnikov v eksperimentalnem žanru poetičnega filma. Po eni strani francoski pesnik, ki je postal filmski ustvarjalec, Jean Cocteau, uteleša imagistični eksperiment francoskega cineasta, ki preizkuša narativni okvir poezije, da bi ustvaril film »na podlagi strani«. Po drugi strani je iranski pesniško-filmski ustvarjalec, Abbās Kīyārustamī, s tem ko ustvarja vizualne podobe, močno odvisne od bralčevega ustvarjalnega angažmaja, tipičen primer filmske estetike v perzijski moderni poeziji. Retorika imagizma, tega kratkotrajnega modernističnega gibanja z začetka dvajsetega stoletja, je tisto, kar oba filmska ustvarjalca-pesnika na podoben način vključujeta v svoje filmsko-poetične študijske primere, kot sta Tempest of Stars (1997) J. Cocteauja in A Wolf Lying in Wait (2005) A. Kīyārustamīja. Članek s primerjalnim pristopom k njunim skupnim imagističnim osnovam, kot so ekonomičnost besedila in fraziranja, kinematografska prilagoditev vizualnih podob, strogost in jasnost vizije, pesniška interpretacija vsebine, izogibanje nejasnim in dvoumnim opisom ter pisateljski pristop k retoriki pesmi, dokaže, da J. Cocteau in A. Kīyārustamī poosebljata imagistično filmsko poezijo v francoski in perzijski literaturi.

Literatura

Cheshire, Godfrey. “How to Read Kiarostami.” Cineaste 25.4 (2000): 8–15.

Cocteau, Jean. Tempest of Stars: Selected Poems. Trans. Jeremy Reed. London: Enitharmon Press, 1992.

Crisp, Peter. “Imagism’s Metaphors—a Test Case.” Language and Literature 5.2 (1996): 79–92.

Evans, Arthur. Jean Cocteau and His Films of Orphic Identity. Philadelphia, PA: Art Alliance Press, 1977.

Flint, Frank Stewart. “Imagisme.” Poetry 1.6 (1913): 198–200.

Hamilton, Craig A. “Toward a Cognitive Rhetoric of Imagism.” Style 38.4 (2004): 468–490.

Karīmī-Hakkāk, Ahmad. “Contemporary Trends in Persian Poetry.” Wasafiri 18.38 (2003): 56–60.

Kīyārustamī, Abbās. “Taste of Kiarostami.” Interview by David Sterritt. Senses of Cinema 9 (2000). Web. https://www.sensesofcinema.com/2000/abbas-kiarostami-remembered/kiarostami-2/.

Kīyārustamī, Abbās. A Wolf Lying in Wait. Trans. Karīm Emāmī and Michael Beard. Tehran: Sokan Publishers, 2005.

Kong, Ying. “Cinematic Techniques in Modernist Poetry.” Literature/Film Quarterly 33.1 (2005): 28–40.

Lowell, Amy. Tendencies in Modern American Poetry. New York, NY: The Macmillan Company, 1920.

Neame, Alan. “From Leone to Bergotte.” French Studies 13.2 (1959): 146–153.

Olsen, Flemming. Between Positivism and T.S. Eliot: Imagism and T.E. Hulme. Odense: University Press of Southern Denmark, 2008.

Oxenhandler, Neal. “Poetry in Three Films of Jean Cocteau.” Yale French Studies 17 (1956): 14–20.

Pound, Ezra. ABC of Reading. London: Faber & Faber, 1961.

Pound, Ezra. “A Few Don’ts by an Imagiste.” Poetry 1.6 (1913): 200–206.

Pound, Ezra. “Vorticism.” Fortnightly 96.573 (1914): 461–471.

Salğūqī, Sārā. “Seeing, Iranian Style: Women and Collective Vision in Abbas Kiarostami’s Shirin.” Iranian Studies 45.4 (2012): 519–535.

Šeybānī, Hātereh. “Kiarostami and the Aesthetics of Modern Persian Poetry.” Iranian Studies 39.4 (2006): 509–537.

Some Imagist Poets: An Anthology. Boston, MA: Houghton Mifflin Company, 1915.

Some Imagist Poets: An Annual Anthology. Boston, MA: Houghton Mifflin Company, 1916.

Wall-Romana, Christophe. Cinepoetry: Imaginary Cinemas in French Poetry. New York, NY: Fordham University Press, 2013.

Wu, Pei-lin. “Dying to Be Immortal: Jean Cocteau’s Orphic Trilogy.” Concentric: Literary and Cultural Studies 42.1 (2016): 193–208.
Objavljeno
2022-07-01
Rubrike
Razprave