Identiteta neidentitete v znanstveni fantastiki

  • Ana Jarc
Ključne besede: literatura in filozofija, ekokritika, znanstvena fantastika, odnos do živali, Adorno, Theodor W., antropocentrizem, (ne)identiteta

Povzetek

Članek obravnava ekološke iztočnice, izražene v znanstveni fantastiki in analizirane s teorijo o identiteti neidentitete filozofa Theodorja W. Adorna. Uvod je namenjen seznanitvi literarne vede z načinom branja znanstvene fantastike, ki analizira njene tematizacije narave na podlagi človekove odmaknjenosti od neidentitete. Termin narave v znanstveni fantastiki pod svoje okrilje jemlje nečloveške živali, nezemljane, robote, ljudi in fizično naravo, v človekovem odnosu do vseh teh pa je mogoče opazovati distanciranje od drugega in v tem povod za nastanek okoljske problematike; omenjene skupine lahko tako služijo za organizirano analizo reprezentacije nečloveškega v znanstveni fantastiki. Zaradi tematizacije znanosti in tehnologije je žanr znanstvene fantastike primeren za jasno razločevanje identitete od neidentitete ter ugotavljanje njunih osrednjih značilnosti. V času pereče ekološke krize je diskurz o antropocentrizmu pomembna tema in tudi literarna veda je poklicana k razvijanju kritičnega, neantropocentričnega pogleda na literaturo in njene reprezentacije narave.

Literatura

Adorno, Theodor W. Minima moralia. Prev. Seta Knop. Ljubljana: *cf., 2007.

Adorno, Theodor W., in Max Horkheimer. »Človek in žival«. Dialektika razsvetljenstva: filozofski fragmenti. Prev. Mojca Kranjc. Ljubljana: Studia humanitatis, 2006. 273–282.

Atwood, Margaret. Zadnji človek. Prev. Alenka Moder Saje. Tržič: Učila International, 2005.

Bajt, Drago. Ljudje, zvezde, svetovi, vesolja: eseji o znanstveni fantastiki. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1982.

Berger, John. Why Look at Animals? London: Penguin Books, 2009.

Bradbury, Ray. »… in mesec tkal bo svojo moč«. Marsovske kronike. Prev. Alojz Kodre. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 1980. 63–89.

Cook, Deborah. Adorno on Nature. New York, NY: Routledge, 2011.

Dick, Philip K. »Trgovina s pasjo hrano«. Prev. Žiga Leskovšek, Samo Resnik in Mitja Zupančič. FANTAZIJA: antologija znanstvene fantastike. Ur. Žiga Leskovšek in Samo Resnik. Ljubljana: Časopis za kritiko znanosti, 1990. 112–121.

Dolar, Mladen. »Strel sredi koncerta«. Strel sredi koncerta. Ur. Peter Klepec. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2012. 151–202.

Duncombe, Stephen. »Odprta utopija«. Prev. Jedrt Maležič. Utopija. Avtor Thomas Moore. Ljubljana: Studia humanitatis, 2014. 139–191.

Feigel, Damir. Pasja dlaka! Gorica: Goriška matica, 1926.

Fromm, Harold. »From Transcendence to Obsolence«. The Ecocriticism Reader. Ur. Cheryll Glotfelty in Harold Fromm. Athens, GA; London: University of Georgia Press, 1996. 30–39.

Gradišnik, Branko. »Raziskovalec«. Mavrična krila. Ur. Drago Bajt. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 1978. 269–273.

Haraway, Donna J. Opice, kiborgi in ženske. Prev. Valerija Vendramin in Tina Potrato. Ljubljana: ŠOU, 1999.

Jarc, Ana. Ekokritika v znanstveni fantastiki. Magistrsko delo. Ljubljana, 2021.

Jay, Martin. Adorno. Prev. Simon Krek, Slavko Gaber in Janez Krek. Ljubljana: Krtina, 1991.

Jia, Xia. »Night Journey of the Dragon-Horse«. Invisible Planets. Ur. in prev. Ken Liu. London: Head of Zeus Ltd., 2016. 133–149.

Kordigel, Metka. Znanstvena fantastika. Ljubljana: DZS, 1994.

Lem, Stanisław. Solaris. Prev. Tatjana Jamnik. Ljubljana: Družba Piano, 2010.

Lombardo, Tom. »Science Fiction: The Evolutionary Mythology of the Future«. Journal of Futures Studies 20.2 (2015): 5–24.

Losada, José Manuel. »Introduction. Myth and Science Fiction: A Complex Coexistence«. Myth and Science Fiction: A Complex Coexistence. Ur. José Manuel Losada in Antonella Lipscomb. Madrid: Sial Pigmalión, 2021. 15–19.

Manes, Christopher. »Nature and Silence«. The Ecocriticism Reader. Ur. Cheryll Glotfelty in Harold Fromm. Athens, GA; London: University of Georgia Press, 1996. 15–29.

Quifan, Chen. »The Year of the Rat«. Invisible Planets. Ur. in prev. Ken Liu. London: Head of Zeus Ltd., 2016. 21–49.

Pečjak, Vid. »Odisej se vrača«. Kam je izginila Ema Lauš. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1980. 13–53.

Pečjak, Vid. »Sonce«. Kam je izginila Ema Lauš. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1980. 157–162.

Remec, Miha. »Ikar in želva«. Astralni svetilniki. Ljubljana: KIKI KERAM, 1993. 169–178.

Richter, Gerhard, in Theodor W. Adorno. »Who’s Afraid of the Ivory Tower? A Conversation with Theodor W. Adorno«. Monatshefte 94.1 (2002): 10–23.

Russ, Joanna. »Ko se spremeni«. Prev. Žiga Leskovšek, Samo Resnik in Mitja Zupančič. FANTAZIJA: antologija znanstvene fantastike. Ur. Žiga Leskovšek in Samo Resnik. Ljubljana: Časopis za kritiko znanosti, 1990. 36–42.

Shelley, Mary. Frankenstein. Prev. Boris Verbič. Ljubljana: DZS, 1995.

Shippey, Tom. »Literarni vratarji in fabrilna tradicija«. Znanstvena fantastika, kanonizacija, marginalizacija in akademsko. Ur. Gary Westfahl in George Slusser. Prev. Pika Kofol. Ljubljana: Založniški atelje Blodnjak, 2004. 14–39.

VanderMeer, Jeef. Annihilation. London: 4th Estate, 2015.

Vercors. Sprijene živali. Prev. Lojze Uršič. Ljubljana: Prešernova družba, 1969.

Virk, Tomo. »Mislec neidentitete«. Beležke o literaturi. Avtor Theodor Adorno. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1999. 337–354.

Wells, H. G. Vojna svetov. Prev. Bogdan Gradišnik. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 1990.
Objavljeno
2022-11-07
Rubrike
Razprave