Identiteta neidentitete v znanstveni fantastiki

Avtorji

  • Ana Jarc

DOI:

https://doi.org/10.3986/pkn.v45.i3.05

Ključne besede:

literatura in filozofija, ekokritika, znanstvena fantastika, odnos do živali, Adorno, Theodor W., antropocentrizem, (ne)identiteta

Povzetek

Članek obravnava ekološke iztočnice, izražene v znanstveni fantastiki in analizirane s teorijo o identiteti neidentitete filozofa Theodorja W. Adorna. Uvod je namenjen seznanitvi literarne vede z načinom branja znanstvene fantastike, ki analizira njene tematizacije narave na podlagi človekove odmaknjenosti od neidentitete. Termin narave v znanstveni fantastiki pod svoje okrilje jemlje nečloveške živali, nezemljane, robote, ljudi in fizično naravo, v človekovem odnosu do vseh teh pa je mogoče opazovati distanciranje od drugega in v tem povod za nastanek okoljske problematike; omenjene skupine lahko tako služijo za organizirano analizo reprezentacije nečloveškega v znanstveni fantastiki. Zaradi tematizacije znanosti in tehnologije je žanr znanstvene fantastike primeren za jasno razločevanje identitete od neidentitete ter ugotavljanje njunih osrednjih značilnosti. V času pereče ekološke krize je diskurz o antropocentrizmu pomembna tema in tudi literarna veda je poklicana k razvijanju kritičnega, neantropocentričnega pogleda na literaturo in njene reprezentacije narave.

Literatura

Adorno, Theodor W. <em>Minima moralia</em>. Prev. Seta Knop. Ljubljana: *cf., 2007.

Adorno, Theodor W., in Max Horkheimer. »Človek in žival«. <em>Dialektika razsvetljenstva: filozofski fragmenti</em>. Prev. Mojca Kranjc. Ljubljana: Studia humanitatis, 2006. 273–282.

Atwood, Margaret. <em>Zadnji človek</em>. Prev. Alenka Moder Saje. Tržič: Učila International, 2005.

Bajt, Drago. <em>Ljudje, zvezde, svetovi, vesolja: eseji o znanstveni fantastiki</em>. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1982.

Berger, John. <em>Why Look at Animals?</em> London: Penguin Books, 2009.

Bradbury, Ray. »… in mesec tkal bo svojo moč«. <em>Marsovske kronike</em>. Prev. Alojz Kodre. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 1980. 63–89.

Cook, Deborah. <em>Adorno on Nature</em>. New York, NY: Routledge, 2011.

Dick, Philip K. »Trgovina s pasjo hrano«. Prev. Žiga Leskovšek, Samo Resnik in Mitja Zupančič. <em>FANTAZIJA: antologija znanstvene fantastike</em>. Ur. Žiga Leskovšek in Samo Resnik. Ljubljana: Časopis za kritiko znanosti, 1990. 112–121.

Dolar, Mladen. »Strel sredi koncerta«. <em>Strel sredi koncerta</em>. Ur. Peter Klepec. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2012. 151–202.

Duncombe, Stephen. »Odprta utopija«. Prev. Jedrt Maležič. <em>Utopija</em>. Avtor Thomas Moore. Ljubljana: Studia humanitatis, 2014. 139–191.

Feigel, Damir. <em>Pasja dlaka!</em> Gorica: Goriška matica, 1926.

Fromm, Harold. »From Transcendence to Obsolence«. <em>The Ecocriticism Reader</em>. Ur. Cheryll Glotfelty in Harold Fromm. Athens, GA; London: University of Georgia Press, 1996. 30–39.

Gradišnik, Branko. »Raziskovalec«. <em>Mavrična krila</em>. Ur. Drago Bajt. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 1978. 269–273.

Haraway, Donna J. <em>Opice, kiborgi in ženske</em>. Prev. Valerija Vendramin in Tina Potrato. Ljubljana: ŠOU, 1999.

Jarc, Ana. <em>Ekokritika v znanstveni fantastiki</em>. Magistrsko delo. Ljubljana, 2021.

Jay, Martin. <em>Adorno</em>. Prev. Simon Krek, Slavko Gaber in Janez Krek. Ljubljana: Krtina, 1991.

Jia, Xia. »Night Journey of the Dragon-Horse«. <em>Invisible Planets</em>. Ur. in prev. Ken Liu. London: Head of Zeus Ltd., 2016. 133–149.

Kordigel, Metka. <em>Znanstvena fantastika</em>. Ljubljana: DZS, 1994.

Lem, Stanisław. <em>Solaris</em>. Prev. Tatjana Jamnik. Ljubljana: Družba Piano, 2010.

Lombardo, Tom. »Science Fiction: The Evolutionary Mythology of the Future«. <em>Journal of Futures Studies</em> 20.2 (2015): 5–24.

Losada, José Manuel. »Introduction. Myth and Science Fiction: A Complex Coexistence«. <em>Myth and Science Fiction: A Complex Coexistence</em>. Ur. José Manuel Losada in Antonella Lipscomb. Madrid: Sial Pigmalión, 2021. 15–19.

Manes, Christopher. »Nature and Silence«. <em>The Ecocriticism Reader</em>. Ur. Cheryll Glotfelty in Harold Fromm. Athens, GA; London: University of Georgia Press, 1996. 15–29.

Quifan, Chen. »The Year of the Rat«. <em>Invisible Planets</em>. Ur. in prev. Ken Liu. London: Head of Zeus Ltd., 2016. 21–49.

Pečjak, Vid. »Odisej se vrača«. <em>Kam je izginila Ema Lauš</em>. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1980. 13–53.

Pečjak, Vid. »Sonce«. <em>Kam je izginila Ema Lauš</em>. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1980. 157–162.

Remec, Miha. »Ikar in želva«. <em>Astralni svetilniki</em>. Ljubljana: KIKI KERAM, 1993. 169–178.

Richter, Gerhard, in Theodor W. Adorno. »Who’s Afraid of the Ivory Tower? A Conversation with Theodor W. Adorno«. <em>Monatshefte</em> 94.1 (2002): 10–23.

Russ, Joanna. »Ko se spremeni«. Prev. Žiga Leskovšek, Samo Resnik in Mitja Zupančič. <em>FANTAZIJA: antologija znanstvene fantastike</em>. Ur. Žiga Leskovšek in Samo Resnik. Ljubljana: Časopis za kritiko znanosti, 1990. 36–42.

Shelley, Mary. <em>Frankenstein</em>. Prev. Boris Verbič. Ljubljana: DZS, 1995.

Shippey, Tom. »Literarni vratarji in fabrilna tradicija«. <em>Znanstvena fantastika, kanonizacija, marginalizacija in akademsko</em>. Ur. Gary Westfahl in George Slusser. Prev. Pika Kofol. Ljubljana: Založniški atelje Blodnjak, 2004. 14–39.

VanderMeer, Jeef. <em>Annihilation</em>. London: 4th Estate, 2015.

Vercors. <em>Sprijene živali</em>. Prev. Lojze Uršič. Ljubljana: Prešernova družba, 1969.

Virk, Tomo. »Mislec neidentitete«. <em>Beležke o literaturi</em>. Avtor Theodor Adorno. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1999. 337–354.

Wells, H. G. <em>Vojna svetov</em>. Prev. Bogdan Gradišnik. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 1990.

Prenosi

Objavljeno

2022-11-07

Številka

Rubrike

Razprave