Literatura kot pričevanje: poetika spomina v poeziji

Avtorji

  • Blerina Rogova Gaxha

DOI:

https://doi.org/10.3986/pkn.v45.i3.09

Ključne besede:

pričevanjska literatura, poezija, spomin, vojna, travma, albanska književnost, hrvaška književnost, Bajraj, Xhevdet, Bodrožić, Ivana

Povzetek

Članek preučuje reprezentacijo, prenos in kroženje vojnega spomina ter vlogo osebnega in kolektivnega spomina pri oblikovanju pomenov, odnosov in identitet. Razprava se bo gibala med dvema vidikoma teme, in sicer med posebno zahtevo po resnici, značilni za pričevanjsko literaturo, in procesom, ki vodi od katastrofe do ustvarjalnosti in žrtev spreminja v pričo, ki lahko s pisanjem odpravi pozabo in zanikanje. Spomin na vojno in njegovo presečišče s konceptom travme raziskujeta avtorja Xhevdet Bajraj in Ivana Bodrožić, priznana pesnika v sodobni literaturi svojih držav. Njuni pogledi predstavljajo geopoetično in kulturno ozadje za teoretično razpravo o literarnih in kulturnih vidikih spomina na vojno. Glavni cilj je preučiti koncept poezije kot pričevanja in njegov pomen za sodobno literaturo na Hrvaškem in na Kosovu. Teoretskemu uvodu sledijo pesmi avtorjev, na koncu pa še teoretska obravnava tematike.

Literatura

Bajraj, Xhevdet. <em>Copa ime e qiellit / Mi cachita del Cielo</em>. Prishtinë: Botimet Koha, 2015.

Bell, Duncan. <em>Memory, Trauma and World Politics</em>. New York, NY: Palgrave Macmillan, 2006.

Bodrožić, Ivana. <em>Prijelaz za divlje životinje</em>. Zagreb: v/b/z, 2012.

Blanchot, Maurice. <em>The Space of Literature</em>. Lincoln, NE: University of Nebraska Press, 1989.

Busch, Brigitta, and Tim McNamara. “Language and Trauma: An Introduction.” <em>Applied Linguistics</em> 41.3 (2020): 323–333.

Camus, Albert. <em>Njeriu i revoltuar</em>. Prishtinë: AIKD, 2010.

Caruth, Cathy. <em>Unclaimed Experience: Trauma, Narrative, and History</em>. Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press, 1996.

Caruth, Cathy. “After the End: Psychoanalysis in the Ashes of History.” <em>Trauma in Contemporary Literature: Narrative and Representation</em>. Eds. Marita Nadal and Mónica Calvo. New York, NY; London: Routledge, 2014. 17–34.

Cornis-Pope, Marcel, and John Neubauer, eds. <em>History of the Literary Cultures of East-Central Europe</em>. Vol. II. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2004.

Deleuze, Gilles. <em>Proust and Signs: The Complete Text</em>. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 2000.

Ender, Evelyne. <em>Architexts of Memory: Literature, Science, and Autobiography</em>. Ann Arbor, MI: The University of Michigan Press, 2005.

Erll, Astrid. “Traumatic Pasts, Literary Afterlives, and Transcultural Memory: New Directions of Literary and Media Memory Studies.” <em>Journal of Aesthetics & Culture</em> 3.1 (2011).

Freud, Sigmund. <em>The Psychopathology of Everyday Life</em>. Trans. Anthea Bell. New York, NY: Penguin, 2003.

Hunt, Nigel C. <em>Memory, War and Trauma</em>. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

Jackson, John E. <em>Mémoire et Création poétique</em>. Paris: Mercure de France, 1992.

Kurtz, Roger J. <em>Trauma and Literature</em>. New York, NY: Cambridge University Press, 2018.

Lachmann, Renate. <em>Memory and Literature: Intertextuality in Russian Modernism</em>. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 1997.

Landsberg, Alison. <em>Prosthetic Memory: The Transformation of American Remembrance in the Age of Mass Culture</em>. New York, NY: Columbia University Press, 2004.

Luckhurst, Roger. <em>The Trauma Question</em>. London; New York, NY: Routledge, 2008.

Margalit, Avishai. <em>The Ethics of Memory</em>. Cambridge, MA; London: Harvard University Press, 2004.

Nadal, Marita, and Mónica Calvo. “Trauma and Literary Representation: An Introduction.” <em>Trauma in Contemporary Literature: Narrative and Representation</em>. Eds. Marita Nadal and Mónica Calvo. New York, NY; London: Routledge, 2014.

Nalbantian, Suzzane. <em>Memory in Literature: From Rousseau to Neuroscience</em>. Basingstoke; New York, NY: Palgrave Macmillan, 2003.

Ricoeur, Paul. <em>La mémoire, l’histoire, l’oublie</em>. Paris: Éditions de Seuil, 2000.

Roth, Michael S. <em>Memory, Trauma, and History: Essays on Living with the Past</em>. New York, NY: Columbia University Press, 2012.

Rrahmani, Kujtim. <em>Antropoetikë: një conffesion</em>. Prishtinë: AIKD, 2008.

Tal, Kali. <em>Worlds of Hurt: Reading the Literatures of Trauma</em>. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.

van der Kolk, Bessel. “Definition of Trauma.” <em>Mountain Creative Arts Counseling</em>. 20 Feb. 2022. Web. Access 13 Oct. 2022. https://www.mountaincreativearts.com/definition-of-trauma/.

Whitehead, Anne. <em>Memory, the New Critical Idiom</em>. London; New York, NY: Routledge, 2008.

Objavljeno

2022-11-07

Številka

Rubrike

Razprave