Lirska/protilirska paradigma, hibridnost in angažirana poezija v ameriški in postjugoslovanski literaturi

Avtorji

  • Dubravka Đurić

DOI:

https://doi.org/10.3986/pkn.v46.i2.09

Ključne besede:

ameriška poezija, postjugoslovanska poezija, hibridnost, lirična paradigma, antilirična paradigma, družbeni angažma, dokumentarnost

Povzetek

Osrednje vprašanje v prispevku je hibridizacija na področju ameriške in postjugoslovanske poezije. Hibridizacija zastavlja vprašanje o statusu eksperimentiranja na področju pesniške produkcije in s tem v mislih sopostavljam ameriško in postjugoslovansko poezijo. Moja teza je, da se je v ameriški poeziji po drugi svetovni vojni, zlasti v sedemdesetih letih, vzpostavila močna protilirska paradigma. To je bilo mogoče zaradi delovanja t. i. jezikovnih pesnikov, ki je sovpadlo z obratom k teoriji, saj so bili obenem teoretiki. Hibridna pesem je bila rezultat odziva pesnikov mainstreama, ki so absorbirali postopke poezije jezikovnih pesnikov in jih hibridizirali z lirsko paradigmo. Po drugi strani ugotavljam, da so se v postjugoslovanske kulture, kjer je vse od druge svetovne vojne skoraj neprekinjeno prevladovala lirska paradigma (s krajšo prekinitvijo v šestdesetih letih), vrnili elementi eksperimenta v amalgamu hibridnih pesniških postopkov. Na tem mestu zato obravnavam štiri knjige postjugoslovanskih avtoric, Snežane Žabić, Ane Seferović, Ivane Sajko in Nine Dragičević, pri čemer izpostavljam konstitutivne elemente v njihovih hibridnih strukturah. Ker so knjige, ki jih pišejo, družbeno in politično angažirane, vsebujejo dokumentarno gradivo, in glede na to, da hibridnost v veliki meri spodbujajo uprizoritvene umetnosti, postavljam njihovo delo v širši kontekst omenjenih sodobnih tendenc.

Literatura

Balžalorsky Antić, Varja. “Ženska poezija in strategije zunanje dialoškosti: dramski monolog in pesem s persono.” Razprave o sodobni slovenski literaturi. Ed. Varja Balžalorsky Antić. Ljubljana: ZRC SAZU, 2021. 165–187.

Beach, Christopher. The Cambridge Introduction to Twentieth-Century American Poetry. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

Bernstein, Charles. Content’s Dream: Essays 1975–1984. Los Angeles, CA: Sun & Moon Press, 1986.

Bernstein, Charles. “Introduction.” Close Listening: Poetry and the Performed Word. Ed. Charles Bernstein. Oxford: Oxford University Press, 1998. 3–26.

Bernstein, Charles. Pitch of Poetry. Chicago, IL: The University of Chicago, 2016.

Bernstein, Charles. “The Expanded Field of L=A=N=G=U=A=G=E.” The Routledge Companion to Experimental Literature. Eds. Joe Bray, Alison Gibbson and Brian McHale. London: Routledge, 2012. 281–297.

Divjak, Igor. Urbana dinamika v sodobni ameriški in slovenski poeziji. Doctoral dissertation. University of Ljubljana, Faculty of Arts, 2013.

Dragičević, Nina. Ljubav reče greva. Ljubljana: Založba ŠKUC, 2019.

Đurić, Dubravka. “Američka poezija u polju jugoslovenskih i postjugoslovenskih pesničkih kultura.” Youtube. 3 February 2021. Web. https://www.youtube.com/watch?v=rFRzVnawc9w&t=172s.

Đurić, Dubravka. “Ažinova škola poezije: feministička avangarda.” Treća 23.1 (2021): 37–51.

Đurić, Dubravka. “Contemporary Experimental Poetry Practices at the Centre and the Semi-Periphery: American and Post-Yugoslav Poetry Cultures.” Ed. Darja Pavlič. Primerjalna književnost 37.1 (2014): 247–259.

Đurić, Dubravka. “Globalizacija i transformacije američke eksperimentalne poezije.” Size Zero: Mala Mjera IV: Poezija! Ed. Aleksandra Nikčević-Batričević. Cetinje: FCJK, 2016. 11–42.

Đurić, Dubravka. Jezik, poezija, postmodernizam: jezička poezija u kontekstu moderne i postmoderne američke poezije. Belgrade: Oktoih, 2002.

Đurić, Dubravka. “Poezija i javna sfera.” Treća 23.1 (2021): 7–17.

Đurić, Dubravka. “(Trans)nationalism and American Feminist Experimental Writing.” Aspects of Transnationality in American Literature and American English. Eds. Aleksandra Izgarjan, Dubravka Đurić and Sabina Halupka-Rešetar. Novi Sad: Filozofski fakultet, 2020. 299–313.

Epstein, Andrew. The Cambridge Introduction to American Poetry since 1945. Cambridge: Cambridge University Press, 2023.

Gray, Jeffrey, and Ann Keniston. “Introduction: Contemporary Poetry and the Public Sphere.” The News from Poems: Essays on the 21st-Century American Poetry of Engagement. Eds. Jeffrey Gray and Ann Keniston. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 2016. 1–9.

Harrington, Joseph. “The Politics of Docupoetry.” The News from Poems: Essays on the 21st-Century American Poetry of Engagement. Eds. Jeffrey Gray and Ann Keniston. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 2016. 67–83.

Harrington, Joseph. “Docupoetry and Archive Desire.” Jacket 2 (2011). Web.

Jackson, Virginia. Dickinson’s Misery: A Theory of Lyric Reading. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2005.

Jackson, Virginia, and Yopie Prins, eds. The Lyric Theory Reader: A Critical Anthology. Baltimore, MD: John Hopkins University Press, 2014.

Juvan, Marko. “Dialogues Between ‘Thinking’ and ‘Poetry’ and Theoretical-Literary Hybrids.” Primerjalna književnost 29 (2006): 9–26.

Koprivnikar, Aljaž. “Nina Dragičević: Ljubav reče greva.” 3. program Radia Slovenija—Ars. 2019. Web. Access 5 May 2022.

Leong, Michael. Contested Records: The Turn to Documents in Contemporary North American Poetry. Iowa City: University of Iowa Press, 2020.

Novak Popov, Irena. “Nove poetike sodobnih slovenskih pesnic.” Ustvarjalke v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi: 57. seminar slovenskega jezika, literature in kulture. Ed. Alenka Žbogar. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021. 53–62.

Novak-Popov, Irena. “Sodobna slovenska družbenokritična poezija.” Slovenska poezija. Ed. Darja Pavlič. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021. 275–83.

Müller, Ralph, and Henrieke Stahl. “Contemporary Lyric Poetry in Transition Between Genres and Media.” International Journal for Comparative Cultural Studies 2 (2021): 5–24.

Nealon, Christopher. “Anti-Capitalist Poetry.” The Cambridge Companion to Twenty-First-Century American Poetry. Ed. Timothy Yu. Cambridge: Cambridge University Press, 2021. 180–190.

Nealon, Christopher. The Matter of Capital: Poetry and Crisis in the American Century. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2011.

Pavlič, Darja. “Osebno izkustvo v sodobni slovenski in ameriški poeziji.” Primerjalna književnost 42.3 (2019): 149–165.

Pavlič, Darja. “Pesnitve sodobnih slovenskih pesnic.” Jezik in slovstvo 66.4 (2021): 121–134.

Pavlič, Darja. “Stiki in podobnosti med slovensko in ameriško poezijo.” Primerjalna književnost 42.3 (2019): 1–5.

Perloff, Marjorie. The Dance of the Intellect: Studies in the Poetry of the Pound Tradition. Cambridge: Cambridge University Press, 1987 [1985].

“Pisci-na-mreži—Sajko—Dodatak; Ivana Sajko, Intervju za Vjesnik, 2006.” Web. Access 24 April 2022. https://www.aquilonis.hr/3-once-upon-a-timein-eu-croatia/detail/373-onceuponatimeineu-097.html?tmpl=component.

Ramazani, Jahan. Poetry in a Global Age. Chicago, IL: The University of Chicago Press, 2020.

Reed, Brian M. Nobody’s Business: Twenty-First Century Avant-Garde Poetics. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2013.

Sajko, Ivana. Rio bar. Zagreb: Meandar, 2006.

Seferović, Ana. Materina. Belgrade: Arhipelag, 2018.

Slovič, Domen. “Neznosnost teže bivanja ali kako danes preživeti?” LUD Literatura. 2 May 2019. Web.

Stahl, Henrieke. “The ‘Novel in Poems’—An Emerging Genre.” International Journal for Comparative Cultural Studies 2 (2021): 87–117.

Stephens, Paul. The Poetics of Information Overload: From Gertrude Stein to Conceptual Writing. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 2015.

Špoljar, Damir. Beatnici: beat-generacija i južnoslavenske književnosti. Zagreb: Hrvatsko filološko društvo i Biblioteka književna smotra, 2021.

Virk, Tomo. Primerjalna književnost na prelomu tisočletja. Ljubljana: ZRC SAZU, 2007.

Watten, Barrett. “Introduction.” A Guide to Poetics Journal—Writing in the Expanded Field 1982–1998. Eds. Lyn Hejinian and Barrett Watten. Middletown, CN: Wesleyan University Press, 2013. 11–33.

Zemljič, Helena. “Poezija, ki ne pripoveduje, ampak vzpostavlja: Nina Dragičević—Intervju.” Vrabec anarhist. 28 December 2021. Web. Access 3 May 2023.

Žabić, Snežana. Broken Records. Earth, Milky Way: Punctum Books, 2016.

Objavljeno

2023-06-24

Številka

Rubrike

Razprave