Roman v obtoku med Romunijo in (bivšo) Jugoslavijo (1918–2020): imperialne (dis)kontinuitete ter post-imperialna vzhodna in srednja Evropa

Avtorji

  • Snejana Ung

DOI:

https://doi.org/10.3986/pkn.v47.i1.12

Ključne besede:

romunska književnost, jugoslovanske književnosti, roman, literarno prevajanje, literarni stiki, imperialna dediščina, polperiferna literatura, etnične manjšine

Povzetek

V članku raziščem, po kakšnih poteh je krožil roman med Romunijo in (bivšo) Jugoslavijo v letih 1918–2020. Predvsem na podlagi podatkov iz DCRT (Kronološki slovar prevedenih romanov v Romuniji) in podatkovne baze COBISS spremljam tok prevodov po obdobjih 1918–1946, 1947–1964, 1965–1989 in 1990–2020. Nadalje za raziskave o tem, kateri romani so bili prevedeni in kako so prehajali meje v tem delu post-imperialne vzhodne Evrope, uporabim kvantitativne podatke. Pokažem, da igra pri kroženju romana med bralstvom poleg komunistične internacionalizacije pomembno vlogo tudi imperialna dediščina, ki jo po padcu komunizma in jugoslovanskih vojnah nadomestijo globalizacijski procesi, saj ta vpliva tako na korpus kot na obtok del. Zagovarjam trditev, da pripoznanje in analiza ne-nacionalnih, subnacionalnih in nadnacionalnih elementov razkriva heterogenost teh literatur, ki bi jih bilo mogoče vzpostaviti kot internacionalne in transnacionalne literature.

Literatura

Babeți, Adriana. Dicționarul romanului central-european din secolul XX. Polirom, 2022.

Baghiu, Ștefan. “Translations of Novels in the Romanian Culture during the Interwar Period and WWII (1918–1944): A Quantitative Perspective.” Metacritic Journal for Comparative Studies and Theory, vol. 7, no. 2, 2021, pp. 28–45.

Baghiu, Ștefan. “Strong Domination and Subtle Dispersion: A Distant Reading of Novel Translation in Communist Romania (1944–1989).” The Culture of Translation in Romania, edited by Maria Sass, Ștefan Baghiu and Vlad Pojoga, Peter Lang, 2018, pp. 63–84.

Beram, Elena, and Anton Herescu. “Cărțile pe care le vom citi în anul 1956.” Contemporanul, vol. 50, 1955, p. 4.

Biti, Vladimir. “Post-imperial Europe: Integration through Disintegration.” European Review, vol. 28, no. 1, 2020, pp. 62–75.

Borza, Cosmin. “Peripheral Modernisms: The Interwar Translation of East-Central European Novels in Romania.” Translations and Semi-Peripheral Cultures: Worlding the Romanian Novel in Modern Literary System, edited by Alex Goldiș and Ștefan Baghiu, Peter Lang, 2022, pp. 149–166.

Burlacu, Doru George, et al. Dicționarul cronologic al romanului tradus în România de la origini până la 1989. Editura Academiei Române, 2005.

Calinescu, George. History of Romanian Literature. Nagard Publishers, 1988.

Dović, Marijan. “Economies and Ideologies of the Slovenian Literary Mediation.” Primerjalna književnost, vol. 35, no. 1, 2012, pp. 121–140.

Hinoveanu, Ilarie. “Dialog scriitoricesc international.” Ramuri, vol. 6, 1979, p. 11.

Juvan, Marko. Worlding a Peripheral Literature. Palgrave Macmillan, 2019.

Juvan, Marko. “The Invisible Other? Slovenian Comparative Literature and Yugoslav Literature.” Jugoslovenska književnost: prošlost, sadašnjost i budućnost jednog spornog pojma, edited by Adrijana Marčetić, Bojana Stojanović Pantović, Vladimir Zorić and Dunja Dušanić, Čigoja štampa, 2019, pp. 63–78.

Kvirikasvili, Ana. “Mapping the Circulation of a Less-Translated Literature: Georgian Books Abroad Since 1991.” Comparative Literature Studies, vol. 59, no. 4, 2022, pp. 810–835.

Leto, Maria Rita. “The Politics of Translation in Yugoslavia from 1945 to 1952.” Translation Under Communism, edited by Christopher Rundle, Anne Lange and Daniele Monticelli, Palgrave Macmillan, 2022, pp. 175–206.

Milea, Ioan, et al. Dicționarul cronologic al romanului tradus în România: 1990–2000. Editura Academiei Române, 2017.

Moretti, Franco. “More Conjectures.” New Left Review, vol. 20, no. 2, 2003, pp. 73–81.

Moretti, Franco. Atlas of the European Novel: 1800–1900. Verso, 1998.

Muthu, Mircea. Europa de Sud-Est în memoria culturală românească. Editura Academiei Române, 2011.

Nedelcu, Octavia. “Ivo Andrić în cultura română—receptări.” Romanoslavica, vol. 1, 2016, pp. 51–70.

Patraș, Roxana. “Hajduk Novels in the Nineteenth-Century Romanian Fiction: Notes on a Sub-genre.” Swedish Journal of Romanian Studies, vol. 2, no. 1, 2019, pp. 24–33.

Poenaru, Mihai. “Arta—mesaj de pace.” Tribuna, vol. 22, 1979, p. 1.

Popa, Ioana. “Translation and Communism in Eastern Europe.” The Routledge Handbook of Translation and Politics, edited by Jonathan Evans and Fruela Fernandez, Routledge, 2018, pp. 424–441.

Post, Chad W. “Serbia’s Geopoetika Publishes English Translations with an Eye Towards Foreign Rights Sales.” Publishing Perspectives, 8 November 2010, https://publishingperspectives.com/2010/11/geopoetika-publishes-english-translations-foreign-rights-sales/. Accessed 14 May 2023.

Rebreanu, Liviu. Jurnal. Vol. I, Minerva, 1984.

Sadoveanu, Mihail. Pagini de jurnal și documente inedite. Junimea, 2005.

Stancovici, Borisav. “Sânge stricat.” Boabe de grâu, translated by Elena Eftimiu, 1934, pp. 8–12.

Šarić, Tatjana. “Djelovanje Agitpropa prema književnom radu i izdavaštvu u NRH, 1945–1952.” RADOVI—Zavod za Hrvatsku povijest, vol. 42, 2010, pp. 387–424.

Terian, Andrei, Daiana Gârdan, Cosmin Borza, David Morariu, and Dragoș Varga. “Genurile romanului românesc în secolul al XIX-lea. O analiză cantitativă.” Transilvania, vol. 10, 2019, pp. 17–28.

Terian, Andrei. “Romanian Literature for the World: A Matter of Property.” World Literature Studies, vol. 7, no. 2, 2015, pp. 3–14.

Terian, Andrei. “National Literature, World Literatures, and Universality in Romanian Cultural Criticism 1867–1947.” CLCWeb: Comparative Literature and Culture, vol. 15, no. 5, 2013, https://doi.org/10.7771/1481-4374.2344. Accessed 20 February 2023.

Tötösy de Zepetnek, Steven. Comparative Literature: Theory, Method, Approach. Rodopi, 1998.

Vimr, Ondřej. “The Impact of Translation Subsidies on Publishing Decisions in Smaller European Countries.” Perspectives, vol. 30, no. 5, 2022, pp. 828–843.

Wachtel, Andrew Baruch. Remaining Relevant after Communism: The Role of the Writer in Eastern Europe. University of Chicago Press, 2006.

Wachtel, Andrew Baruch. Making a Nation, Breaking a Nation: Literature and Cultural Politics in Yugoslavia. Stanford University Press, 1998.

WReC. Combined and Uneven Development: Towards a New Theory of World-Literature. Liverpool University Press, 2015.

Objavljeno

2024-05-04

Številka

Rubrike

Razprave