Analize omrežij v elektronski zbirki Pisma: vidik metapodatkov in semantičnih povezav besedišča

Avtorji

  • Katja Mihurko
  • Ivana Zajc
  • Darko Ilin
  • Mila Marinković

DOI:

https://doi.org/10.3986/pkn.v47.i2.02

Ključne besede:

slovenski pisatelji, pisemska korespondenca, ljubezen, metapodatki, analiza omrežij, digitalna humanistika

Povzetek

Članek predstavlja elektronsko zbirko Pisma, procese njenega nastajanja in izzive, s katerimi se je raziskovalna skupina na Raziskovalnem centru za humanistiko Univerze v Novi Gorici soočala pri zbiranju in organiziranju več kot 1.600 pisem iz 19. in 20. stoletja, ki jih zbirka trenutno obsega. Članek izpostavlja vlogo metapodatkov tako za orientiranje po tej zbirki kakor za računalniško podprto oddaljeno branje v literarni vedi nasploh. Sistematična klasifikacija pisem skupaj z obsežnimi metapodatki ponuja številne možnosti raziskovanja. Spletna stran zbirke omogoča iskanje številnih tem pa tudi posameznikov in posameznic ter poljubnih izrazov iz njihovih pisem. Z metodo digitalne analize omrežij, ki je eden od tipov oddaljenega branja zgodovinskih dokumentov, članek prikaže računalniške analize različnih tipov omrežij z vidika povezav med tokovi različnih korespondenc v zbirki. Poleg tega predstavlja tudi z delotokom Clowdflows podprto analizo semantičnih povezav besedišča, povezanega z intimnim čustvom ljubezni v pismih avtoric slovenske moderne.

Literatura

VIRI

Marica Nadlišek Bartol Franu Vidicu, b. d., IV Korespondenca, Marica Nadlišek – Bartol (53, 1896–1937 in b. d.), Zapuščina Frana Vidica (Ms 1834), NUK. https://pisma-rch.ung.si/pismo/686.

Marica Nadlišek Bartol Franu Vidicu, 11. marec 1899, IV Korespondenca, Marica Nadlišek – Bartol (53, 1896–1937 in b. d.), Zapuščina Frana Vidica (Ms 1834), NUK. https://pisma-rch.ung.si/pismo/682.

Mihurko, Katja idr., ur. Elektronska zbirka Pisma. Raziskovalni center za humanistiko, Univerza v Novi Gorici. https://pisma.org.

Vida Jeraj Marici Nadlišek Bartol, 1. januar 1929, II Korespondenca, Vida Jeraj (29, 1896–1920 in b. d.), Zapuščina Marice Nadlišek Bartol (Ms 703), NUK. https://pisma-rch.ung.si/pismo/42.

Vida Jeraj Mariji Reisner, 3. julij 1905, Korespondenca, Vida Jeraj (2, 1905), Zapuščina Marije Reisner (Ms 1161), NUK. https://pisma-rch.ung.si/pismo/54.

LITERATURA

Anhert, Ruth, Sebastian Anhert, Catherine Coleman in Scott Weingart. The Network Turn. Cambridge University Press, 2020.

Berry, David M., in Anders Fagerjord. Digital Humanities: Knowledge and Critique in a Digital Age. Polity, 2017.

Champion, Michael, in Andrew Lynch. »Understanding Emotions: ‘The Things They Left Behind’«. Understanding Emotions in Early Europe, ur. Michael Champion in Andrew Lynch, Brepols, 2015, str. i–xii.

Dalbello, Marija. »Digitality, Epistolarity and Reconstituted Letter Archives«. Proceedings of CoLIS 8, Copenhagen, Denmark, 19–22 August, 2013, posebna številka revije Information Research, let. 18, št. 3, 2013, https://informationr.net/ir/18-3/colis/paperC26.html. Dostop 2. 2. 2024.

Dumont, Stefan. »Connecting Scholarly Editions of Letters«. Journal of the Text Encoding Initiative, št. 10, 2016, https://journals.openedition.org/jtei/1742. Dostop 9. 2. 2024.

Eiranen, Reetta. »The Narrative Self: Letters and Experience in Historical Research«. Private and Public Voices: An Interdisciplinary Approach to Letters and Letter Writing, ur. Karin Koehler in Kathryn McDonal-Miranda, Inter-Disciplinary Press, 2015, str. 77–99.

Gilroy, Amanda, in W. M. Verhoeven, ur. Epistolary Histories: Letters, Fiction, Culture. University of Virginia Press, 2000.

Hogan, Patrick Colm, idr., ur. The Routledge Companion to Literature and Emotion. Routledge, 2022.

Hotson, Howard, in Thomas Wallnig, ur. Reassembling the Republic of Letters in the Digital Age. Göttingen University Press, 2019.

Jagoda, Patrick. »Literature: Networks«. Oxford Research Encyclopedias: Literature. https://oxfordre.com/literature/display/10.1093/acrefore/9780190201098.001.0001/acrefore-9780190201098-e-135. Dostop 1. 2. 2024.

Mihurko Poniž, Katja. Labirinti ljubezni v slovenski književnosti od romantike do II. svetovne vojne. Založba Sophia, 2008.

Pressman, Jessica, in Lisa Swanstrom. »The Literary and/as the Digital Humanities«. Digital Humanities Quarterly, let. 7, št. 1, 2013, http://www.digitalhumanities.org/dhqdev/vol/7/1/000154/000154.html. Dostop 9. 2. 2024.

Scherber, Peter. »Cankarjeva pisma v kontekstu njegovega celotnega opusa: nove oblike in možnosti elektronskih edicij pisem«. Starejši mediji slovenske književnosti, ur. Urška Perenič in Aleksander Bjelčevič, Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik, Oddelek za slovenistiko FF UL, 2018, str. 279–284.

Shore, Daniel. »Was It for This? Influence, Archive, and Network«. Modern Philology, let. 113, št. 3, 2016, str. 398–421.

Selišnik, Irena. »Ljubezen in prijateljstvo v drugi polovici 19. stoletja: ljubezen je burja življenja, a prijateljstvo njega pokoj«. Nečakov zbornik: procesi, teme in dogodki iz 19. in 20. stoletja, ur. Kornelija Ajlec idr., Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 2018, str. 57–67.

Vidmar, Luka. Zoisova literarna republika: vloga pisma v narodnih prerodih Slovencev in Slovanov. Založba ZRC SAZU, 2010.

Zajc, Ivana. »Becoming a Woman Writer: The Self-representations in the Letters of Women Writers of the Slovene moderna«. Literaturna mis’’l, let. 66, št. 2, 2023, str. 139–161.

Prenosi

Objavljeno

2024-06-21

Številka

Rubrike

Tematski sklop