John Donne v slovenščini in »refleksivna« prevodna teorija Antoina Bermana

Avtorji

  • John Stubbs

DOI:

https://doi.org/10.3986/pkn.v47.i2.11

Ključne besede:

literarno prevajanje, angleška poezija, Donne, John, slovenski prevodi, Menart, Janez, Strojan, Marjan, refleksivnost

Povzetek

Antoine Berman je v svoji zadnji knjigi predstavil teorijo »prevodne kritike« prek obravnavanja poezije Johna Donna v francoskem prevodu. Ta članek omenjeno teorijo aplicira na slovenske prevode Donna, ki sta jih napravila Janez Menart in Marjan Strojan. Še zlasti se opira na Bermanov koncept »zaznamovanih« besedilnih značilnosti in z njim obravnava ohranjanje Donnovih »daljnosežnih« slogovnih sredstev v Menartovem in Strojanovem prevodu. Razprava kaže, da bi se morali prevajalski kritiki zunaj slovenskega okolja zavedati predsodkov, ki jih spodbuja hierarhija med »visokimi« in »nizkimi« kulturami vpliva. Silvia Kadiu v komentarju k Bermanovi teoriji poudarja pomen »refleksivnosti« literarnih prevajalcev. Ko kot prevajalski kritiki razmišljamo o mestu teh dveh prevajalcev v slovenski kulturi in preiskujemo kritično erudicijo, ki jo izkazujeta do Donnovega zgodovinskega okolja, lahko ugotovimo, da Strojan in Menart izjemno spoštujeta načelo refleksivnosti.

Literatura

Benjamin, Walter. “The Task of the Translator.” Illuminations, translated by Harry Zohn, Schocken, 2007, pp. 69–82.

Berman, Antoine. Toward a Translation Criticism: John Donne. Translated by Françoise Massardier-Kenney, The Kent State University Press, 2009.

Berry, Philippa. “Tudor Laughter on the Verge of Metamorphosis: Ben Jonson and the Comedy of the Far-fet.” Tudor Theatre, 6: For Laughs?, Peter Lang, 2002, pp. 249–260.

Bratož, Igor. “‘Vsako prevodno dejanje je svojevrsten pesniški akt’: s Sovrètovim nagrajencem.” Delo, 3 June 1993, p. 5.

Burrow, Colin. “Metaphysical Poets.” Oxford Dictionary of National Biography, 2007, https://doi.org/10.1093/ref:odnb/95605. Accessed 27 May 2024.

Cooke, Elizabeth J. “Thomas Hobbes and the ‘Far-fetched’.” Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, vol. 44, 1981, pp. 222–232, https://doi.org/10.2307/751074.

Crnović, Deja. “Prešernovi nagrajenci 2015: Marjan Strojan.” Siol.net, 2015, https://zgodbe.siol.net/presernovi-nagrajenci/marjan-strojan/. Accessed 27 May 2024.

Davis, Nathaniel. “Toward a Translation Criticism: John Donne by Antoine Berman.” French Forum, vol. 38, no. 3, 2013, pp. 170–173.

De Man, Paul. “‘Conclusions.’ Walter Benjamin’s ‘The Task of the Translator’: Messenger Lecture, Cornell University, March 3 1983.” Yale French Studies No. 69: The Lesson of Paul de Man, Yale University Press, 1986, pp. 25–46.

Ettenhuber, Katrin. “‘Comparisons Are Odious?’ Revisiting the Metaphysical Conceit in Donne.” Review of English Studies, vol. 62, no. 255, 2011, pp. 393–413.

Glavan, Mihael. Pesnik se predstavi: rojen za uspeh: dokumentarna razstava ob 80. obletnici rojstva Janeza Menarta. Exhibition, 3 Sept. 2009—4 Oct. 2009, Razstavna dvorana NUK, Narodna in univerzitetna knjžinica, Ljubljana.

Grosman, Meta. “Shakespearjevi soneti v slovenščini.” Slavistična revija, vol. 35, no. 3, 1987, pp. 303–320.

Hayward, John, editor. The Complete Poetry and Selected Prose of John Donne. Nonesuch Press, 1932.

Jenuš, Nataša. “Dobra poezija je zelo osebna stvar: pogovor z Janezom Menartom—ob avtorjevi sedemdesetletnici.” Večer, 30 Oct. 1999, p. 42.

Jonson, Ben. “Explorata, or Discoveries.” The Complete Poems, edited by George Parfitt, Penguin Books, 1975 [1996], pp. 375–458.

Jonson, Ben. “Conversations with William Drummond.” The Complete Poems, edited by George Parfitt, Penguin Books, 1975 [1996], pp. 461–480.

Kadiu, Silvia. Reflexive Translation Studies: Translation as Critical Reflection. University of Chicago Press, 2019.

Leavis, F.R. Revaluation: Tradition and Development in English Poetry. George Stewart, 1947.

Marotti, Arthur F. John Donne, Coterie Poet. University of Wisconsin Press, 1986.

Mejak, Mitja. “Marginalije ob liričnem jubileju.” Sodobnost, vol. 21, no. 4, 1973, pp. 313–327.

Menart, Janez. “O prevajanju poezije.” Sodobnost, vol. 13, no. 8/9, 1965, pp. 665–680.

Menart, Janez. Stihi mojih dni: izbrano delo. Prešernova družba, 1989.

Menart, Janez. “O prevajalskem ptičjem mleku.” Prevajanje srednjeveških in renesančnih besedil / The Translation of Medieval and Renaissance Texts, edited by Martina Ožbot, Društvo slovenskih književnih prevajalcev, 2002, pp. 61–91.

Ožbot, Martina. Translation and Multilingualism: A Dynamic Interaction. Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021.

Pebworth, Ted-Larry. “John Donne, Coterie Poetry, and the Text as Performance.” The English Renaissance, vol. 29, no. 1, 1989, pp. 61–75.

Quintilian, Marcus Fabius. Institutio oratoria / The Orator’s Education. 4 vols., translated by D. Russell, Harvard University Press, 2001.

Reiß, Katharina, and Hans Vermeer. Towards a General Theory of Translational Action: Skopos Theory Explained, translated by Christine Nord, Routledge, 2014.

Skinner, Quentin. Reason and Rhetoric in the Philosophy of Hobbes. Cambridge University Press, 1996.

Strojan, Marjan. “John Donne, pesmi ene knjige.” Tretji dan, vol. 24, no. 12, 1995, pp. 7–9.

Strojan, Marjan, editor. Antologija angleške poezije: od začetkov do konca 20. stoletja. Cankarjeva založba, 1997.

Stubbs, John. Jonathan Swift: The Reluctant Rebel. Penguin and Norton, 2017.

Stubbs, John. “Shakespeare’s Sonnets in the Slovenian translation of Janez Menart.” Elope, vol. 20, no. 2, 2023, pp. 105–120.

Zlobec, Ciril. “V našem času in svetu je videl hkrati svetlobo in sence: Janez Menart 1929–2004.” Delo, 23 Jan. 2004, p. 11.

Žerdin, Ali. “Janez Menart: 1929–2004.” Mladina, 26 Jan. 2004, p. 55.

Objavljeno

2024-06-21

Številka

Rubrike

Razprave