Trenutna številka

Letn. 47 Št. 2 (2024)
					Poglej Letn. 47 Št. 2 (2024)

Tematski sklop: Veliki podatki, male literature – Uredili: Lucija Mandić, Ivana Zajc

Objavljeno: 2024-06-21

Celotna številka

Poglej vse številke

Primerjalna književnost (PKn) je znanstvena revija, ki jo od leta 1978 izdaja Slovensko društvo za primerjalno književnost. Izhaja trikrat letno in objavlja izvirne in pregledne znanstvene članke s področij primerjalne književnosti, literarne teorije, metodologije literarne vede, literarne estetike in dru­gih strok, ki obravnavajo literaturo in njene kontekste. Zaželeni so tudi meddisciplinarni pristopi. Uredništvo obravnava le članke, ki niso v uredniški presoji za nobeno drugo publikacijo. Revija objavlja prispevke v slovenščini ali angleščini, le izjemoma tudi v drugih jezikih. Vsi članki so dvojno recenzirani in objavljeni v odprtem dostopu.

ISSN tiskane izdaje: 0351-1189
ISSN spletne izdaje: 2591-1805