Trenutna številka

Letn. 46 Št. 3 (2023)
Poglej vse številke

Primerjalna književnost (PKn) je znanstvena revija, ki jo od leta 1978 izdaja Slovensko društvo za primerjalno književnost. Izhaja trikrat letno in objavlja izvirne in pregledne znanstvene članke s področij primerjalne književnosti, literarne teorije, metodologije literarne vede, literarne estetike in dru­gih strok, ki obravnavajo literaturo in njene kontekste. Zaželeni so tudi meddisciplinarni pristopi. Uredništvo obravnava le članke, ki niso v uredniški presoji za nobeno drugo publikacijo. Revija objavlja prispevke v slovenščini ali angleščini, le izjemoma tudi v drugih jezikih. Vsi članki so dvojno recenzirani in objavljeni v odprtem dostopu.

ISSN tiskane izdaje: 0351-1189
ISSN spletne izdaje: 2591-1805